Annonce

Annonce

Annonce

Nærbillede af blomster

Blomsterstriber bør indeholde stor artsvariation og være flerårige, da det gavner mest i forhold til bestøvning. I Sverige arbejder man lige nu med et projekt, der skal vise hvordan, en svensk blomsterstribe skal konstrueres for at være mest gavnlig. Foto: Julie Rohde Birk

Blomster bekæmper skadedyr

Blomsterstriber øger den biologiske bekæmpelse af skadedyr i marken med 16 pct. og giver bedre bestøvning af afgrøderne, konkluderer nyt studie.

Af: Julie Rohde Birk, projektkoordinator i Økologisk Landsforening

Blomsterstriber i dyrkede marker har flere positive effekter og bidrager bl.a. til biologisk bekæmpelse af skadedyr i markerne. Det fremgår af et studie, som et internationalt forskerhold fra 27 forskellige institutioner og universiteter står bag. 

Forskerne har analyseret data fra 529 steder i Nordamerika, Europa og New Zealand og konkluderer, at blomsterstriber og hegn har positiv værdi for landbrugsproduktionen på de omkringliggende marker, og at de indeholder et uudnyttet potentiale.

"Disse blomsterstriber og hække etableres normalt i kanten af marken. De giver ressourcer til bestøvere og naturlige fjender såsom mad, husly og overvintringsmuligheder," fortæller Riccardo Bommarco, som er en af forfatterne til studiet og professor i entomologi ved Sveriges Landbrugsuniversitet.

Studiet viser, at blomsterstriber øger den biologiske bekæmpelse af skadedyr i marken med gennemsnitligt 16 procent. Det skyldes, at blomsterstriberne giver skjul og overvintringsmuligheder for dyr som rovbiller og edderkopper, som derfra løber ud i marken og æder skadedyr. Studiet kunne overraskende ikke påvise samme effekt fra levende hegn, men de har til gengæld en positiv effekt på bestøvningen af afgrøder.

Brug de rette arter og flere af dem

Også blomsterstriberne kan have en gavnlig effekt på bestøvning af afgrøder, men denne viser sig først tydeligt i flerårige og ældre blomsterstriber med en bred artssammensætning. 

Matthias Jonsson, en af forfatterne og seniorlektor ved Institut for Økologi på Sveriges Landbrugsuniversitet, fortæller, at der ligger et uudnyttet potentiale i opdagelserne:

"Det betyder, at vi skal optimere beplantningerne for at få endnu større fordele. I et igangværende projekt gør vi dette ved at prøve at vælge de bedste blomster efter svenske forhold."

At blomsterstriber gavner mere, når de ligger i flere år, giver god mening, når man anskuer dem fra et natursynspunkt. Blomsterstribernes primære formål bør være at give føde til vilde bestøvere – bier, sommerfugle og svirrefluer. 

For at opfylde dette formål bedst muligt er det vigtigt, at de er sammensat af arter, som giver et rigt fødeudbud over lang tid, men også at striberne får lov til at ligge i mere end en enkelt sæson. Fødeudbuddet skal være vedvarende for at understøtte de eksisterende populationer af bestøvere, men også fordi flere arter overvintrer i jorden under striberne. Hvis man bearbejder jorden eller omlægger striben hvert år, går disse populationer til.

Studiet, The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control, pollination services and crop yield: a quantitative synthesis, identificerer flere interessante muligheder i fremtidens indretning af landbruget og peger blandt andet på, at bestøvning af afgrøder falder eksponentielt i takt med afstanden til levende hegn og blomsterstriber.

Julie Rohde Birk er naturkonsulent i Økologisk Landsforening. Artiklen er led i projektet 'Bedste praksis er bæredygtig praksis'.

Flere artikler fra samme sektion

Crowdfunding blev ingen genvej til øget vækst for selskab bag økologiske måltidskasser

Simple Feast dropper crowdfunding som middel til at sikre yderligere kapital til selskabets ambitiøse vækstplaner.

16-07-2021 2 minutter finansiering

Tyrekalve skal have en økologisk fremtid

Forskere ved Aarhus Universitet vil udvikle to koncepter for kalve- og ungdyrkød fra den økologiske mælkeproduktion. Koncepterne er baseret på græs, og det hele begynder med kalve, der får masser af mælk hos ammetanter.

16-07-2021 4 minutter

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning