Forskning

Vigtigt klima- og kvælstofværktøj forsvinder verden over

Ålegræs er en af de mest effektive naturlige metoder til at lagre kul- og kvælstof, men græsset er på tilbagetog over hele verden presset af bl.a. udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

10-09-2021 4 minutter Klima,   Forskning,   Miljø

Ny forskning viser økologi som en klar miljøvinder

Økologien er mere skånsom over for miljøet og jordens arter sammenlignet med konventionel dyrkning, viser forskning, der i 12 år har undersøgt forskellene på fire dyrkningssystemer.

09-09-2021 3 minutter Forskning,   Biodiversitet

Kan træer huske og dele erfaringer? Det vil forskere nu undersøge

Er træer i stand til at huske tidligere stresspåvirkninger og overføre det til deres efterkommere, er det vigtig viden i vores kamp for klimatilpasning.

09-09-2021 3 minutter Forskning,   Klima,   Skovlandbrug

Store æg presser hønerne: De fleste render rundt med brækket brystben

Næsten ni ud af ti økologiske høner render rundt med et brækket brystben, viser ny forskning. Billedet er det samme for høner i bur og skrabehøner. "Det er et voldsomt dyrevelfærdsproblem," siger en af forskerne bag.

02-09-2021 3 minutter Dyrevelfærd,   Forskning,   Æg og fjerkræ

Selvforsynende økologi kan brødføde Europa i 2050

Europæisk landbrug kan blive 100 pct. agro-økologisk, selvforsynende og samtidig brødføde kontinentet, konkluderer et nyt studie. Forbrugerne er dog nødt til at ændre en helt central vane.

19-08-2021 4 minutter Forskning,   Bæredygtighed

Potent klimagas fra bl.a. landbruget kan sætte klimamål over styr, advarer klimapanel

Kødproduktionen er en af kilderne til de senere års rekordstigning i udledningen af metan. FN's klimapanel advarer om, at klimamål kan afhænge af, om vi får nedbragt udledningen af metan.

08-08-2021 3 minutter Klima,   Forskning

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning

Træer i nye folddesign til udegående søer kan gavne miljø, økonomi og dyrevelfærd

KRONIK: Ved hjælp af fire casestudier vil et nyt forskningsprojekt bl.a. undersøge, hvordan farefolde med træer kan indrettes, så de bedst muligt tilgodeser svineproducenternes forskellige ønsker og produktionsforhold.

15-07-2021 4 minutter Kronik,   Forskning,   Bæredygtighed,   Dyrevelfærd,   Klima,   Miljø

Forskere præsenterer storstilet plan for dansk landbrug: Sådan bliver det klimaneutralt

Mere skovlandbrug og en større plantebaseret produktion skal sikre et bæredygtigt landbrug i fremtidens Danmark, lyder det fra forskere i en ny rapport. Derudover forestiller de sig, at de fleste vil spise overvejende plantebaseret.

12-07-2021 4 minutter Klima,   Forskning,   Bæredygtighed,   Biodiversitet

Forrige Side 1 af 13 Næste