Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

På nogle områder er risikoen for skader mindre for økologiske køer, på andre er den større. Den gode nyhed for de økologiske køer er, at de er mindre udsatte for trykninger. Arkivfoto

Det frie liv har også en bagside

Det frie udeliv skåner økologiske malkekøer for trykninger, men øger risikoen for leverikter, viser en ny analyse af slagtefund.

Et liv som økologisk malkeko giver andre ’skrammer’ end livet som konventionel. Det kan man bl.a. se, når køerne ender deres dage på slagteriet.

Her bliver de kontrolleret af dyrlæger, der registrerer, om dyrene har skader af forskellig art. De såkaldte slagtefund tegner to forskellige billeder af livet som malkeko, alt efter om den har været under økologiske eller konventionelle forhold, fremgår det af en undersøgelse fra Seges, som er offentliggjort på Landbrugsinfo.

På nogle områder er risikoen for skader mindre for økologiske køer, på andre er den større. Den gode nyhed for de økologiske køer er, at de er mindre udsatte for trykninger. Trykninger opstår typisk, når dyr og inventar kommer i karambolage med hinanden. Umiddelbart er der ingen grund til at tro, at staldinventar passer bedre til økologiske end konventionelle køer, og den lavere forekomst kan derfor være en af gevinsterne ved at køerne er på græs en stor del af tiden. Her kan de lægge og rejse sig frit uden at være omgivet af bøjler og sengebåsekanter.

Forekomsten af trykninger hos økologiske køer er 50-60 pct. af niveauet hos konventionelle. Trykningsskader kan ses, længe efter de er opstået, og derfor er der flere skader, jo ældre koen er. I øvrigt registreres der færre af denne type skader hos Jerseykøer end hos stor race – måske fordi Jerseykøerne vejer mindre og er mere adrætte.

Pas på pytsneglen

Det frie liv på græs har dog også en bagside. Risikoen for at støde på leverikter på lave og fugtige græsarealer kan aflæses i slagtefundene. 7,6 pct. af de økologiske malkekøer af stor race har leverikter ved slagtning mod 2,1 pct. hos konventionelle.

Forekomsten hos Jerseykøer er markant lavere. Leverikter findes, hvor der er pytsnegle, og ofte kan problemet forebygges ved at hegne relativt afgrænsede arealer fra. Det forudsætter, at man registrerer, hvor sneglen lever.

Fedtlever er sjældent

En af de lidelser, som sjældnere rammer økologiske køer end konventionelle, er fedtlever. Årsagen kan være, at økologiske køer ikke giver lige så meget mælk som konventionelle og derfor ikke presses så hårdt til at mobilisere fedtreserver efter kælvning, fremgår det af artiklen på LandbrugsInfo.

Leverbylder er til gengæld en smule hyppigere hos økologiske køer end hos konventionelle. Leverbylder skyldes svingende miljø og lavt pH i vommen. Fodringen og måske især store skift i fodringen over døgnet mellem afgræsning og staldfodring kan være en medvirkende faktor. Igen er forekomsten hos Jerseykøer mindre end hos stor race.

Flere artikler fra samme sektion

Økolog er ny rådgiver for Greenpeace og vil kæmpe for færre husdyr

At få ændret landbrugspolitikken er som kampen mellem David og Goliat, mener Helene Hansen, der er ny landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace. Selv er hun uddannet økolog og ønsker et mere plantebaseret, økologisk landbrug.

15-06-2021 4 minutter Politik

Dyrenes Beskyttelse: Vilde fisk fortjener at blive aflivet på en ordentlig måde

Et hold af danske og svenske forskere skal nu forsøge at finde ud af, hvor meget vilde fisk lider, når de bliver fanget og hevet ombord på nutidens store trawlere.

15-06-2021 3 minutter Akvakultur

Et nyt biodiversitetsråd skal rådgive regeringen

Folketinget har besluttet at nedsætte et uafhængigt organ af eksperter, der fremover skal rådgive om indsatser på naturområdet.

14-06-2021 2 minutter Biodiversitet,   Politik