Annonce

Kløvermark ses tæt på

Det bør betragtes som en nødløsning at droppe efterafgrøderne i en mark. Foto: Økologisk Landsforening

Efterafgrøder i alle marker giver gevinst

Gevinsterne ved at have veletablerede efterafgrøder er mange, og som udgangspunkt er det en god ide at planlægge efterafgrøder i alle marker.

Af ØkologiRådgivning Danmark
07. marts 2019, 14:51
Læsetid: 2 minutter

Af: Claus Østergaard, plantechef ved ØkologiRådgivning Danmark

Huller i sædskiftet uden efterafgrøder betyder tab af op til 80 kg N/ha – også når det er tre eller fire år siden, der har været kløvergræs i marken. Det bør derfor betragtes som en nødløsning at droppe efterafgrøderne i en mark, og gevinsten ved at undlade efterafgrøder og i stedet bekæmpe rodukrudt skal overvejes nøje.

Landsforsøg fra 2017 og 2018 viser, at udsåning af rødkløver i vinterrug har potentiale til at erstatte op til 80 kg. N/ha i den efterfølgende afgrøde med havre.

Etablering af tre kg. rødkløver i vinterrug koster ca. 400 kr./ha. Med en eftervirkning på 80 kg N/ha betyder det en pris på fem kr./kg N. Det er billigere end kvælstof i indkøbt gylle! Hvis der regnes med udbringningsomkostninger på 20 kr/ton gylle koster et kg N i svinegylle seks kr., mens prisen i kvæggylle er helt oppe på 10 kr./kg N.

I vårsæd er der mange muligheder for at etablere undersåede efterafgrøder både sammen med vårsæden eller efter sidste radrensning.

Med kløvergræs som forfrugt er det nemt og billigt at etablere rajgræs ved at blande 8-10 kg/ha sammen med kornet.

Hvis der skal være en efterafgrøde med dybere rødder, kan rajgræsset blandes med 0,5 kg cikorie. Men så er man nødt til at så efterafgrøden i en særskilt arbejdsgang efter såning af kornet, fordi cikorie med små frø har svært ved at spire fra 3-4 cm’s dybde.

Ønsker man større variation, mangfoldighed og opbygning af kulstof i efterafgrøden, skal der sås en blanding med flere arter. Det kan være CN-forår med rajgræs, cikorie, sæddodder, lucerne og hvidkløver.

Det giver en stor variation med både bælgplanter, græs og korsblomstrede afgrøder. Når det er mere end to år siden, der har været kløvergræs i marken, bør efterafgrøden indeholde mindst en bælgplante.

Flere artikler fra samme sektion

Husk dyrevelfærden i naturplejen

Det er alfa og omega for kreaturer, at de har et tørt sted, hvor de kan ligge i mindst ti timer i døgnet.

23-05-2019 8 minutter NaturDyrevelfærd

ØL deler de sidste af 70.000 frøposer ud på Naturmødet

250 øko-landmænd har i løbet af foråret sået blomsterfrø for at hjælpe de vilde bier. På Naturmødet i Hirtshals deles flere frø ud.

22-05-2019 5 minutter NaturNaturmødet 2019

Økologer udfaser kritiske antibiotika

Den økologiske kvægbranche stopper med at bruge tre antibiotika, som er nødvendige for at behandle syge mennesker.

22-05-2019 2 minutter KvægØkologiregler