Annonce

Kløvermark ses tæt på

Det bør betragtes som en nødløsning at droppe efterafgrøderne i en mark. Foto: Økologisk Landsforening

Efterafgrøder i alle marker giver gevinst

Gevinsterne ved at have veletablerede efterafgrøder er mange, og som udgangspunkt er det en god ide at planlægge efterafgrøder i alle marker.

Af: Claus Østergaard, plantechef ved ØkologiRådgivning Danmark

Huller i sædskiftet uden efterafgrøder betyder tab af op til 80 kg N/ha – også når det er tre eller fire år siden, der har været kløvergræs i marken. Det bør derfor betragtes som en nødløsning at droppe efterafgrøderne i en mark, og gevinsten ved at undlade efterafgrøder og i stedet bekæmpe rodukrudt skal overvejes nøje.

Landsforsøg fra 2017 og 2018 viser, at udsåning af rødkløver i vinterrug har potentiale til at erstatte op til 80 kg. N/ha i den efterfølgende afgrøde med havre.

Etablering af tre kg. rødkløver i vinterrug koster ca. 400 kr./ha. Med en eftervirkning på 80 kg N/ha betyder det en pris på fem kr./kg N. Det er billigere end kvælstof i indkøbt gylle! Hvis der regnes med udbringningsomkostninger på 20 kr/ton gylle koster et kg N i svinegylle seks kr., mens prisen i kvæggylle er helt oppe på 10 kr./kg N.

I vårsæd er der mange muligheder for at etablere undersåede efterafgrøder både sammen med vårsæden eller efter sidste radrensning.

Med kløvergræs som forfrugt er det nemt og billigt at etablere rajgræs ved at blande 8-10 kg/ha sammen med kornet.

Hvis der skal være en efterafgrøde med dybere rødder, kan rajgræsset blandes med 0,5 kg cikorie. Men så er man nødt til at så efterafgrøden i en særskilt arbejdsgang efter såning af kornet, fordi cikorie med små frø har svært ved at spire fra 3-4 cm’s dybde.

Ønsker man større variation, mangfoldighed og opbygning af kulstof i efterafgrøden, skal der sås en blanding med flere arter. Det kan være CN-forår med rajgræs, cikorie, sæddodder, lucerne og hvidkløver.

Det giver en stor variation med både bælgplanter, græs og korsblomstrede afgrøder. Når det er mere end to år siden, der har været kløvergræs i marken, bør efterafgrøden indeholde mindst en bælgplante.

Flere artikler fra samme sektion

Nu skal græsproteinet stå sin prøve i svinestalden

I et projekt får en gruppe grise serveret en kost, hvor en del af proteinet i foderet kommer fra kløvergræs. Håbet er at sænke importen af soja.

20-03-2019 2 minutter SvineproduktionForskning

Rengøring med hydratkalk forsinker kalvediarré

Svenske forskere har undersøgt, om desinfektion med kalk kan fjerne cryptosporidier og forhindre kalvediarre. Det er ikke helt tilfældet.

19-03-2019 2 minutter ForskningMejeri

Festival for økologiske korn-nørder

Bønder, bagere og bryggere mødes med forskere og forædlere fra hele Europa til international økologisk kornfestival 26.-28. juni.

19-03-2019 2 minutter Planteavl