Annonce

Annonce

En bunke af madrester ligger på jorden

I 2025 skal 55 pct. af husholdningsaffaldet genanvendes. Økologisk Landsforening arbejder for at motivere kommunerne til at vælge løsninger, så næringsstofferne fra velsorteret affald kan genanvendes af økologer. Foto: Colourbox

Kommuners madaffald bliver økologisk gødning

Ni sjællandske kommuner vil fra 2021 indsamle og forarbejde kildesorteret husholdningsaffald, så det kan anvendes som gødning på økologisk jord.

En ny aftale mellem ni sjællandske kommuners affaldsselskab, Argo, og firmaet Gemidan A/S indebærer, at den såkaldte kildesorterede organiske dagrenovation (KOD) fra 2021 bliver indsamlet og pulpet og efterfølgende afgasset på Nature Energys biogasanlæg på Midtfyn. Afgasset biomasse herfra kan anvendes som gødning på økologisk jord.

Initiativet hilses varmt velkommen af konsulent og projektleder Anton Rasmussen i Økologisk Landsforening.

“Argo viser vejen med denne aftale. Vi har brug for, at næringsstofferne i husholdningsaffaldet bevares og recirkuleres til det økologiske landbrug. På Sjælland, Fyn og i Østjylland er der kun halvt så meget økologisk landbrug som i resten af landet, fordi der mangler husdyrgødning. Det er helt centralt for økologisk vækst i Østdanmark, at vi kan recirkulere næringsstofferne fra husholdningsaffaldet,” konstaterer Anton Rasmussen.

Afgasset KOD er rigtig god gødning til planteavl, men det er ingen selvfølge, at næringsstofferne i madaffaldet kommer økologerne til gode.

“Det afhænger af kommunernes valg. Hvis KOD bliver forarbejdet i rensningsanlæg eller i biogasanlæg, hvor der anvendes restprodukter med f.eks. GMO, er det ‘no go’ for økologer,” siger Anton Rasmussen.

Aktuelt arbejder Økologisk Landsforening med at animere østjyske borgere og kommuner til at vælge løsninger i tråd med Argos. Potentialet er stort, omkring 75.000 ton KOD på årsbasis.

“Det kan give økologien i Østjylland et kæmpe boost, hvis det lykkes. Helt aktuelt arbejder vi med at beskrive en forretningsmodel, der kan være interessant for alle aktører i kæden,” siger Anton Rasmussen, der leder projektet Recirkulering af næringsstoffer gennem biogas.

En væsentlig effekt ved afgasning af KOD i biogasanlæg er produktionen af grøn energi. KOD er en god energikilde. Argo oplyser, at de 20.000 ton KOD, som forventes afgasset årligt, vil kunne give en besparelse på 2.200 ton CO2, hvis gassen fx erstatter diesel til tung transport.

De ni kommuner bag Argo er Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Roskilde, Lejre, Køge, Stevns, Solrød og Greve.

Flere artikler fra samme sektion

Opmærksomhed på køernes sundhed skaber resultater

Et projekt hjælper landmændene med at finde nye veje til sundhed i besætningen. En deltager i projektet har nedbragt dødeligheden blandt sine køer markant.

28-09-2020 4 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg

Mælkeproducent fortryder, at han ikke lod kalven gå med sin mor eller en ammetante

Da Gert og Anne Glob Lassen for over 20 år siden etablerede sig som mælkeproducenter på Ellinglund nord for Silkeborg, overtalte rådgiverne dem til at droppe deres ønske om at lade ammetanter passe kalvene, til de var fravænnet.

28-09-2020 3 minutter Dyrevelfærd,   Mejeri,   Kvæg

Landmanden behøver ikke en højere afregning for Ad Libitum-mælken

Thise Mejeri har ikke regnet på forretningen bag Ad Libitum-mælken, men samlet vurderer Poul Pedersen, at der er tale om en god forretning for mejeriet.

28-09-2020 3 minutter Kvæg,   Dyrevelfærd