Annonce

Daka_oktober-compressed.jpg

Annonce

GreenF-september.png
Projektleder i Økologisk Landsforening Julie C. Henriksen taler med klimachef i SEGES Hans R. Thysen

Det skal være et værktøj for hele landbruget, understregede projektleder i Økologisk Landsforening, Julie C. Henriksen, og klimachef i SEGES, Hans R. Thysen, da de præsenterede Landbrugets Klimaværktøj ved et seminar i Aarhus i sidste uge. Foto: Sigrid Vestergaard

Landbrugets klimaværktøj er nu klar til test

I løbet af efteråret skal nyt klimaværktøj afprøves på forskellige bedriftstyper. Værktøjet, der kan regne klimabelastning ud for plante-, kvæg-, svine- og fjerkræbedrifter, blev præsenteret for 70 landmænd, rådgivere og embedsmænd i sidste uge.

Alle landmænd skal kunne beregne klimabelastningen fra deres produktion. Det bliver muligt, når Landbrugets Klimaværktøj (LKV) sættes endeligt i drift i begyndelsen af 2022. Værktøjet er tæt på at være klar og skal nu gennem de sidste test inden lanceringen.

Ambitionerne er og har i udviklingsfasen været store. Det skal være et værktøj for hele landbruget, understregede projektleder i Økologisk Landsforening Julie C. Henriksen og klimachef i SEGES Hans R. Thysen, da de præsenterede værktøjet ved et nyligt seminar i Aarhus.

"Det er vigtigt, at alle regner på samme måde, hvis vi skal opnå en reel fremgang og sænke landbrugets klimabelastning. Derfor har vi også helt fra begyndelsen været i dialog med foderstof- og mejerivirksomheder, som selv arbejder med klimaberegninger, så vi arbejder frem mod fælles standarder i beregningerne. Det er vigtigt for at kunne benchmarke sig, når forhåbentlig mange landmænd får lavet klimaberegninger," forklarer Julie Henriksen.

Landbrugets Klimaværktøj

  • Udviklingen af en grundversion er støttet af Fødevareministeriet via Promilleafgiftsfonden
  • Versionen dækker markdrift og husdyrproduktion.
  • Data hentes dels fra gødningsregnskabet, dels fra landmanden. Hvor der ikke er bedriftsspecifikke data, anvendes normtal.
  • Landmænd og rådgivere har været inddraget i udvikling og test af klimaværktøjet
  • Landbrugets klimaværktøj er i grundversionen færdigt i slutningen af 2021 og frigives til brug i begyndelsen af 2022.

Landbrugets Klimaværktøj kan regne på nudrift og på scenarier, og dermed kan det bruges til at tage beslutninger om klimaoptimering på bedriften. Det kan nemlig være svært at vurdere, om den samlede effekt af et tiltag er positivt eller negativt, fordi ændringer ét sted påvirker driften mange andre steder.

I sin første version henter LKV automatisk data fra gødningsregnskabet, mens andre data skal indtastes manuelt. Det har ikke været muligt at automatisere dataoverførsel fra fx Mark Online, som ellers blev efterspurgt på seminaret. Det er der flere grunde til.

"Landmænd bruger forskellige programmer, og vi kan og må ikke favorisere det ene frem for det andet i et projekt, der er offentligt støttet," forklarer Hans Thysen.

Ud over at beregne klimabelastningen på bedriften bliver det muligt at fordele den på de produkter, der går ud af bedriften, dvs., hvor meget et kg kød, mælk eller æg 'koster' klimaet. Hvor bedriftens klimaregnskab er vigtigt for landmanden, er disse tal interessante i forhold til omverdenen.  

Indtil videre er produktregnskaberne ikke integreret i det digitale værktøj men foregår i separate regneark.

"Det vil kunne gøres mere sofistikeret med tiden, men vi har lagt vægt på at vi kan aflevere et værktøj, der virker, når projektet udløber," siger Hans Thysen, der over for forsamlingen lovede, at værktøjet ikke bliver lagt i mølposen, selv om det endnu står klart, hvordan den videre udvikling og drift skal finansieres.

"Klimaregnskabet er blot første skridt i en større digitalisering af landbrugets bæredygtighed. Det skal være nemt for landmanden at dokumentere, afrapportere bæredygtighed og få fordele af det," lyder Hans Thysens vision for fremtiden.

Flere artikler fra samme sektion

Forbrugerrådet Tænk: Læg klimakrav ind i Ø-mærket

Der blev luftet frustrationer fra fødevarebranchen, da greenwashing og klimamærkning blev diskuteret på årets økologikongres. Flere mener, at klimakrav med fordel kan lægges ind i økologimærket.

26-11-2021 6 minutter Økologikongres 2021,   Forbrug,   Klima

Ministerium lancerer en vild julekalender

Miljøministeriet lancerer 1. december en julekalender med 24 fantastiske fortællinger om alt fra padder og præstebiller til Danmarks vildeste naturforvalter.

26-11-2021 3 minutter Biodiversitet

Hegnsholts høns lever af restprodukter som mask, pulp og chillisovs

Ægproducent Johanne Schimming har så gode erfaringer med at fodre sine høns med økologiske restprodukter fra fødevareindustrien, at der efter hendes vurdering bør være basis for at etablere en foderfabrik, der kan stå for produktion og distribution af foder til flere landbrug, som ønsker at være en del af den cirkulære økonomi.

26-11-2021 4 minutter Økologikongres 2021,   Æg og fjerkræ