Annonce

Annonce

To- og seksradet byg

11 moderne seksradede vårbygsorter fra Finland, Norge og Sverige har deltaget i afprøvningen i 2021. Bemærk hvor meget længere fremme i vækst, den seksradede byg til venstre i billedet er. Foto: Jesper Fog-Petersen

Seksradet byg giver tidlig høst

Der er gode sorter af seksradet byg på markedet i Skandinavien. De matcher udbyttet i toradede sorter og modner flere uger tidligere.

Seksradet byg – eller sommerkorn, som den også kaldes - er udbredt i det nordlige Skandinavien. Det er der en særlig grund til: Den kræver nemlig kun 100 dages vækst for at modne - en egenskab, der har stor værdi, når vækstsæsonen er kort.

Det er imidlertid også en egenskab, der kan have stor værdi for danske økologer, fordi en tidlig høst giver et efterfølgende udlæg eller en efterafgrøde langt bedre vækstbetingelser og udbytte.

Forædlingsprojektet ’Økosort II’ har i 2021 screenet 11 moderne seksradede sorter fra Finland, Norge og Sverige med godt resultat. Håbet var at finde sorter med gode maltegenskaber, fortæller projektleder Jesper Fog-Petersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug (Icoel).

»De seksradede sorter blev høstet allerede 27. juli og dermed markant tidligere end de toradede og med stort set samme udbytter. Forskellen er blot 0,5 hkg/ha i gennemsnit,« siger Jesper Fog-Petersen, der dog understreger, at resultatet er skabt på god, østjysk lerjord.

Stor værdi for sædskiftet

Ud over jagten på gode maltsorter til et stærkt voksende marked for ølbrygning, har en tidligere modning også været en væsentlig grund til at teste de seksradede sorter i projektet.

»Der er et kæmpe potentiale i tidlig høst for økologer. To-tre uger betyder virkelig meget for succesfuld etablering af efterafgrøder. Det samme gælder undersået udlæg, som vil få længere vækstsæson på et tidspunkt med høj solindstråling. Det vil kunne øge udbyttet i udlægsåret markant,« vurderer Jesper Fog-Petersen.

’Økosort II’ er et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprojekt (GUDP), der er støttet med knap 4,3 mio. kr. Det gennemføres i perioden 2018-2022 af Innovationscenter for Økologisk Landbrug (Icoel), Nordic Seed, Agrologica samt forsøgsværter.

Tilpasset til økologien

Formålet er at kortlægge økologisk ønskede egenskaber i korn, udvikle en genomisk selektionsmodel tilpasset økologiske behov, og fremavle sorter med kommercielt potentiale. Forædling omfatter byg, vår- og vinterhvede, hestebønner og linser. Vinterhvedesorten Fritorp fra Nordic Seed er et konkret resultat af projektet. En række hvedesorter med høj bagekvalitet, højt proteinindhold og stinkbrandresistens er også forædlet i projektet og markedsføres af Landsorten.

Der er desuden udført forsøg med rækkedyrkning af vårbyg og samdyrkning af udvalgte sorter af korn og bælgsæd.

Flere artikler fra samme sektion

Støttepartier vil have stoppet, at statslige midler går til at fremme kødforbruget

Der skal ikke længere bruges offentlige midler på at markedsføre animalske fødevarer gennem landbrugets fonde, hvis det står til regeringens støttepartier.

19-01-2022 2 minutter Politik,   Forbrug

Forskere går i rette med benægtere: Biodiversiteten ér i krise

Et nyt studie har beregnet, at den 6. masseudryddelse sandsynligvis er påbegyndt og er forårsaget af mennesket. Forskerne påviser også, hvordan skeptikere i årevis har forsøgt at skabe tvivl om, hvorvidt der overhovedet ér en biodiversitetskrise.

19-01-2022 5 minutter Biodiversitet,   Forskning

Rasmus Prehn afviser obligatorisk klimamærke

Regeringen undersøger mulighederne for et frivilligt klimamærke på fødevarer, men udelukker, at det kan blive obligatorisk.

19-01-2022 2 minutter Forbrug,   Politik,   Klima