Annonce

Annonce

Jude Becker sidder på marken med en flok økologiske grise

Jude Becker, der er økologiske svineproducent i USA, har gode erfaringer med hybridrug. Det er godt som foder og konkurrerer med ukrudt. Foto: Jacob Winther Nymand

Store fordele med hybridrug til økologiske frilandsgrise

Jude Becker fra Iowa ændrede familiens mindre farm til økologisk svineproduktion. Salget af hans svinekød steg med raketfart efter deltagelse i et Oprah Winfrey tv-show, men afgrøderne udfordrede ham.

Af Ekstern skribent
09. juli 2019, 15:58
Læsetid: 5 minutter

Af Jacob Winther Nymand, Project Manager, Project Management International Food/Feed - KWS


Da Jude Becker fra Iowa i USA kom hjem efter endt uddannelse til agronom, var han opsat på at ændre produktionen fra den traditionelle. Hvor det skulle ende, vidste han selvfølgelig ikke tilbage i 1999.

“I første omgang handlede det om at komme væk fra den sædvanlige vekslen mellem majs og sojabønner i vores frugtbare jord. Der skulle flere forskellige afgrøder ind i sædskiftet,” fortæller han.

Dengang var der en traditionel, mindre indendørs produktion af slagtesvin på basis af 250 søer og 100 hektar meget frugtbar jord.

Udover det var han optaget af at gå over til en økologisk produktion - altså ingen brug af handelsgødning og konventionelle sprøjtemidler mod blandt andet ukrudt.

Det skulle vise sig, at netop ukrudt var en meget stor udfordring i kornarter som byg og havre. Dem ville Jude Becker gerne have ind som erstatning for en del af kernemajsen.

“På det tidspunkt var jeg slet ikke klar over, at hybdridrug er rigtig god til at konkurrere med ukrudt og et godt foder sammen med andre foderemner til mine grise,” fortæller han.

Kraftig mekanisk bekæmpelse

Efter at have prøvet sig frem med vårhvede, vårbyg, vårhavre og triticale som alternativ til majs for at få et mere sundt sædskifte var Jude Becker noget fortvivlet.

“Vi skulle bruge omkring 14 overkørsler for at holde ukrudtet nede, og det er voldsomt,” erkender han.

Der var nemlig ingen af de nævnte kornarter, som var i stand til at udkonkurrere ukrudtet uden kraftig mekanisk bekæmpelse.

“Det er ikke så hensigtsmæssigt at rode så meget i jorden, så det ville jeg meget gerne væk fra,” forklarer han.

Dengang dyrkede han to år med majs, som blev efterfulgt af forårssået korn.

“For det meste endte det med, at jeg helt mistede vårsæden,” konstaterer han.

Allerhelst vil Jude Becker dyrke efter principperne i Conservation Agriculture, hvor jorden hele tiden er dækket af afgrøde og/eller afgrøderester, hvor der sås direkte, og hvor sædskiftet er sundt.

“Men det er meget svært at praktisere, må jeg erkende. Derfor er jeg glad for, at jeg med hybridrug kan nedsætte jordbearbejdningen til en enkelt pløjning og helt udelade alt anden bekæmpelse af ukrudt,” fortæller han.

Men med de drægtige og diegivende søer ude på markerne bliver der selvfølgelig rodet noget i jorden i de op til fire-fem år, de er i den samme mark.

“Det er derefter, vi har rug, som samsås med rødkløver for at få noget mere kvælstof,” forklarer han. 

En meget frugtbar jord med høje udbytter

Jorden på Jude Beckers farm er så frugtbar, at der kan avles høje udbytter helt uden tilførsel af gødning.

For eksempel avler han lige knapt 10 tons pr. hektar i kernemajs, hvor de konventionelle naboer med en større indsats opnår 12 til 15 tons.

Jude Becker har dog også gødning til rådighed især i form af dybstrøelse, som komposteres inden udspredning.

“I 2018 høstede vi 3,5 tons hybridrug pr. hektar. Det resultat var jeg slet ikke tilfreds med,” fastslår han.

Afgrøderne uden giant ragweed.
Afgrøderne uden giant ragweed.. Foto: Jacob Winther Nymand
Afgrøderne ramt af giant ragweed.
Afgrøderne ramt af giant ragweed.. Foto: Jacob Winther Nymand

Årsagen til det lave udbytte var, at marken ikke blev høstet rettidigt. Og det betød, at den groede til i giant ragweed. Nogle uger efter modenhed blev marken skårlagt og efterfølgende høstet.

Hvordan marken så ud før og efter, der var problemer med giant ragweed, er vist i to fotos.

Kan nøjes med at pløje og høste

Når Jude Becker skal etablere hybridrug, sker det i efteråret ganske som i Danmark.

“Vi pløjer marken og sår den. Derfra og frem til høst skal vi ikke gøre mere,” påpeger han.

Hybridrugen er nemlig så hurtigt voksende i foråret, at den er i stand til at kvæle ukrudtet. Årsagen er - udover hybridrugen selv - den store mængde næringsstoffer, der er til rådighed i den frugtbare jord i Iowa.

Så det er ikke sikkert, at det samme kan lade sig gøre her i Danmark. Men hybridrug kan alligevel være et ret interessant alternativ til for eksempel vinterhvede, fordi det er en meget mere sund afgrøde.

For eksempel angribes den ikke i nær samme grad af svampesygdomme som de øvrige kornarter.

I takt med at han har indfaset mere rug, har han udfaset majs fra foderrationerne.

“Men da vi er købere af korn, vil jeg gerne kunne købe rug fra andre økologiske landmænd. Derfor arbejder jeg også på at udbrede kendskabet til hybridrug i USA,” fortæller han.

Tv-optræden skabte efterspørgsel

Jude Beckers økologisk produktion var med til at gøre ham landskendt i USA i 2008.

“Efter research omkring især dyrevelfærd blev jeg inviteret med i et Oprah Winfrey TV-show med min økologiske frilandsproduktion. Derefter gik det meget stærkt, og mit svinekød blev efterspurgt af kokke på dyre restauranter både i USA og for eksempel i Hong Kong,” fortæller han.

Med berømmelsen fulgte også, at Jude Becker valgte selv at markedsføre sit svinekød fra de 110 grisesøer, der giver omkring 1.700 slagtesvin til salg årligt.

Det er ikke mange grise pr. årsso målt i forhold til danske producenter.

“Vi prøvede med avlsmateriale fra Danbred, men deres grise er slet ikke robuste nok til vores klima. Derfor har han nu racen Berkshire, som kan klare de meget kolde og til tider også meget blæsende vintre i Iowa,” siger han.

Flere artikler fra samme sektion

Hestebønner forærer kvælstof til hvede

Stabile udbytter, større diversitet, og en massiv overførsel af kvælstof – det er nogle af fordelene ved at blande korn og bælgsæd i samme mark.

03-07-2020 3 minutter Biodiversitet,   Bæredygtighed,   Planteavl,   ØkologiRådgivning Danmark,   ØRD,   bælgsæd

Landmand advarer om risikoen ved at eje

LandboUngdom og Økologisk Landsforening samarbejder om inspirationsaftener, hvor medlemmer af LandboUngdom kan møde etablerede landmænd og blive inspireret til selv at starte en produktion.

02-07-2020 5 minutter Uddannelse,   Generationsskifte

Økologisk uddannelse er på konventionelle præmisser

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er arbejdet med uddannelsesbekendtgørelsen for landbrugsskoler en daglig udfordring.

02-07-2020 3 minutter Uddannelse