Annonce

Annonce

Den nye bestyrelse samlet på generalforsamlingen

Det er dette hold, der kommer til at stå i spidsen for realiseringen af Økologisk Landsforenings nye strategi. Bestyrelsen i ØL er fra venstre: Christina Udby Hansen, Karsten Kjærgaard, Per Kølster, Birte Brorson, Jørgen Skøtt Sønderby, Brian Nybo, Helle Huus Bjerge, Ole Sørensen, Preben Lauridsen, Kim Qvist, Martha Marie Jensen, Mads Helms og Tina Unger. Foto: Joachim Plaetner Kjeldsen

Fra brancheorganisation til bred interesseorganisation

LEDER: Tak til alle der bidrog til en velgennemført generalforsamling. Og velkommen til et nyt bestyrelsesår med vores nye strategi. Lyder det tørt? Forhåbentlig ikke. Det skal handle om Økologisk Landsforenings vej fremad for foreningens og økologiens næste fase.

Med strategien fastholder vi vores vision, nemlig ’en verden der tænker og handler økologisk til glæde for mennesker, dyr og vores jord’. Og samtidig slår vi fast, at vi arbejder for et økologisk Danmark, hvor bestyrelsen efter gode drøftelser og med input fra mange af vores medlemmer har fastlagt den milepæl, at økologien i 2030 udgør 30 pct. af det danske landbrugsareal og 30 pct. af det danske fødevareforbrug.

Det gav anledning til en god debat på generalforsamlingen om, hvorvidt 3x30-målet er ambitiøst eller ej.

Med strategien er det vores klare mål at ændre omverdenens opfattelse af foreningen som en brancheorganisation for økologiske landmænd til dét, vi ønsker at være, nemlig en bred interesseorganisation for økologien som helhed. 

Efterårets medlemsanalyser viste, at en lang række af foreningens mange aktiviteter desværre ikke i tilstrækkelig grad er synlige for dig som medlem. Det skal der gøres noget ved.

Selvom vores rødder er og bliver det økologiske landbrug, så er foreningen unik på grund af sin bredde og samarbejdet på kryds og tværs af vores fire medlemsgrupper af landmænd, virksomheder, køkkener og personlige medlemmer. Med andre ord ønsker vi med strategien at bygge en stærk position som en bred NGO, der arbejder innovativt og ambitiøst med økologi og bæredygtig omstilling af dansk fødevareforbrug og -produktion.

Det første handler om at styrke foreningens kendskabsgrad og at øge vores fokus på værdiskabelsen for alle vores fire medlemsgrupper. Efterårets medlemsanalyser viste, at en lang række af foreningens mange aktiviteter desværre ikke i tilstrækkelig grad er synlige for dig som medlem. Det skal der gøres noget ved, og i samme åndedrag planlægger vi en indsats for at rekruttere flere nye medlemmer til alle vores medlemsgrupper. Vi vil gerne nå endnu længere ud med økologiens budskab og samtidig styrke foreningens gennemslagskraft.

Det andet vigtige element handler om foreningens langsigtede økonomi. Bestyrelsen har efter et meget positivt 2018-regnskab særligt som følge af de mange ekstra medlemsbidrag lagt et negativt budget for 2019. De primære indtægter er i årevis hovedsageligt kommet fra landbrugets fonde og i begrænset omfang fra medlemskontingenter. En forretningsmodel som er under pres, fordi bevillingsbetingelserne giver et løbende driftsunderskud på projektaktiviteterne. ´

Statsstøttereglerne for projektfinansieringen kræver, at foreningen stiller egenfinansiering til rådighed. Det tillader vores økonomi ikke i dag i tilstrækkelig grad. Og da vi ikke kan spare os ud af problemet, så har bestyrelsen i dialog med udvalg, ledelse og organisation besluttet at udvikle en række nye indtjeningsmuligheder, som kræver investeringer at bygge op. Tilsammen indgår det i den økonomiske udviklingsplan, der også skal sikre et kapitaltilskud på fem mio. kr. Kapitaltilskuddet forventes indhentet hos fonde og/eller privatpersoner, der deler foreningens værdier og målsætning og er ikke indregnet i budgettet for 2019.

Udover øget kendskabsgrad, medlemsfokus og styrket foreningsøkonomi indeholder strategien en professionalisering af vores daglige drift, et mere målrettet arbejde med stærke og relevante partnerskaber, og endelig et vigtigt stykke arbejde med at udvikle et forslag til at forny den demokratiske struktur. Det skal sikre en stærkere repræsentation af alle medlemsgrupper i vores bestyrelse og udvalg, og bane vej for en højere grad af medlemsinvolvering.

Alt i alt er det en meget ambitiøs plan, som er nødvendig for at skabe transformationen til en organisation, der står på et solidt fundament og samtidig har muskler til, at vi kan realisere vores mission som bred interesseorganisation for ’bedre og mere økologi’. Det skylder vi os selv som medlemmer, som medarbejdere og den verden, der kalder på vores sag.

Flere artikler fra samme sektion

Forandring fryder

LEDER: Skal vi undgå at blive løbet over ende af andres initiativer og massive kommunikation, skal vi bringe os selv endnu bedre i spil.

09-07-2019 4 minutter LederKlima

Stor interesse for Økologisk Høstmarked

I weekenden 31. august og 1. september er økologiske landmænd værter ved det årlige høstmarked. Her inviteres forbrugere og alle andre interesserede til et besøg på en økologisk gård med fokus på kvaliteten og smagen af økologisk mad. Det er stadig muligt at tilmelde sig som vært.

02-07-2019 2 minutter Events

Nye økologiske landmænd fra Kalø

29 nye økologiske landmænd er dimitteret fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. De har været under uddannelse i næsten fire år på skolen.

02-07-2019 2 minutter Uddannelse