Annonce

Annonce

Annonce

Preben Lauridsen

Preben Lauridsen er næstformand i Økologisk Landsforening, hvor han lægger vægt på, at foreningen bakker op om afsætningen af de økologiske landmænds produkter, og at foreningen er uafhængig og derfor kan arbejde frit med de politiske dagsordener. Foto: Irene Brandt-Møller

Næstformand i Økologisk Landsforening: Støt dem, der støtter os

I et år har Preben Lauridsen fra Sydvestjylland været næstformand i Økologisk Landsforening, hvor han har meget fokus på samarbejde.

I forbindelse med Økologisk Landsforenings generalforsamling i foråret 2019 blev Preben Lauridsen valgt ind i foreningens bestyrelse, og da bestyrelsen havde konstitueret sig, kunne Preben Lauridsen føje en ny titel til sit CV: næstformand i Økologisk Landsforening, ØL.

»Én af de største øjenåbnere, jeg har haft som næstformand, handler om, hvor svært det er at kommunikere, alt det vi gør for vores medlemmer, og så er jeg fascineret af, hvad ØL gennem årene har udviklet,« siger Preben Lauridsen. Han tilføjer:

»Vi er jo en meget bred organisation hvor det kan være svært at gå ind i enkeltsager, men nok mere drejer sig om de overordnede rammevilkår som er skabt for økologerne gennem tiderne. I de nærmeste år bliver det klima, der skal kæmpes for, så økologerne får en fair behandling i det store spil. Som jeg ser det pt., er der så mange spørgsmål i dette spil, at alle stort set kan argumentere for, at deres produktionsform er den mest klimaeffektive. Vores opgave er så, at det går op i en højere enhed, så det ikke kun bliver klima, men også bæredygtighed i forhold til biodiversitet, rent drikkevand og så videre.«

Tilsvarende håber jeg, at mine kollegaer vil bakke de virksomheder op, som støtter ØL gennem et medlemskab.

— Preben Lauridsen, næstformand i ØL

Han har en klar forventning om, at ØL bakker op om afsætningen af de økologiske landmænds produkter, og han stillede op til bestyrelsen, fordi han gerne vil have kontakter helt ud til forbrugerne.

»Og netop på ØL’s generalforsamling er der en enestående mulighed for at møde repræsentanter for hele værdikæden,« siger Preben Lauridsen.

Men én gruppe savner han i medlemskredsen: underleverandørerne til landbruget.

»Jeg ser gerne, at de virksomheder, som lever af at sælge produkter til de økologiske landmænd, bakker vores forening op, så de ad denne vej kan støtte det store politiske arbejde, ØL varetager. Tilsvarende håber jeg, at mine kollegaer vil bakke de virksomheder op, som støtter ØL gennem et medlemskab. I de virksomheder, jeg er medejer af, vil vi fremadrettet primært handle med underleverandører, som bakker sagen op,« siger Preben Lauridsen.

»Jeg har en mening om, hvad økologer er gode til, og hvad vi kan levere af samfundsgoder. Fordelen ved ØL er, at foreningen er uafhængig, og derfor kan arbejde frit politisk. Det betyder, at foreningen frit kan arbejde for rent drikkevand og synliggøre dette over for forbrugerne. For én af økologiens styrker er jo netop, at vi ikke bruger planteværn,« siger Preben Lauridsen.

Udover bestyrelsesarbejdet i ØL, som er forholdsvist nyt for Preben Lauridsen, har han siden fondens stiftelse også været medlem af bestyrelsen for Den Økologiske Jordbrugsfond, DØJ.

»Det er én af de helt store succeser, hvor vi for alvor kan hjælpe unge landmænd i gang inden for faget og samtidig fastholde økologiens position; så det er et enormt spændende arbejde at være en del af,« siger Preben Lauridsen og tilføjer:

»Det er vigtigt for landbruget, at der er andre finansieringsmuligheder end bankerne, som kan være med til at få den nye generation på banen. Det gør DØJ, og samtidig kan vi tilbyde de unge, som fonden samarbejder med, sparring med de praktikere, der sidder med i fondens bestyrelse.«

Flere artikler fra samme sektion

Lange dyretransporter bliver aldrig god dyrevelfærd

BLOG: Med Jord-til-bord-strategien er der taget et vigtigt, men mindre skridt mod forbedringer af dyrevelfærden i Europa.

02-06-2020 5 minutter Blog

ØL: Biodiversitet sikres - også - ved at gå den økologiske vej

DEBAT: Det ærgrer os i ØL, at FREJ føler behov for endnu engang fejlagtigt at underkende økologi som en del af løsningen for et fremtidigt bæredygtigt landbrug.

27-04-2020 6 minutter Debat,   Biodiversitet

Efterafgrøde-løsning trækker fortsat ud

DEBAT: Økologer har brug for at kunne iblande bælgplanter i pligtige efterafgrøder. Det vil bidrage til øgede udbytter uden at gå ud over den positive miljøvirkning.

02-04-2020 3 minutter Debat,   Planteavl