Annonce

Miljøstyrelsen i gang med at lave nye modelberegninger for visse pesticider i både sprøjtemidler og bejdsemidler for at undersøge, i hvilken grad midler de siver ned mod grundvandet. Miljøminister Lea Wermelin (S) er åben for at indføre restriktioner. Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøminister åbner for restriktioner på svampemidler efter nye fund

Den nye VAP-rapport viser igen rester fra svampemidler i grundvandet. Det bekymrer miljøminister Lea Wermelin, men EU-regler kan spænde ben for eventuelle restriktioner.

Det vækker bekymring hos miljøminister Lea Wermelin (S), at forskere på de danske forsøgsmarker igen har fundet rester fra svampemidler med azoler i grundvandet. I enkelte målinger overstiger resterne endda den såkaldte kravværdi. Også ukrudtsmidlet propyzamid er fundet over den tilladte grænse i enkelte målinger.

Det viser den nye rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand - den såkaldte VAP-rapport - hvor forskere tester godkendte sprøjtemidler på konventionelt dyrkede marker fordelt over hele landet.

"Det danske drikkevand er helt unikt. Det skal vi passe på, også til kommende generationer. Derfor bliver jeg selvfølgelig bekymret over, at der igen er fundet 1,2,4-triazol i årets VAP-rapport, og Miljøstyrelsen er sat i gang med at finde ud af, hvor det kommer fra," siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Forbud kan stride mod EU-regler

På baggrund af tidligere fund af stoffet 1,2,4-triazol i VAP bad Lea Wermelin i foråret 2020 Miljøstyrelsen om at kigge nærmere på reglerne for brug af svampemidler med azoler, som kan være en kilde til udvaskning af 1,2,4-triazol.

I den forbindelse er Miljøstyrelsen i gang med at lave nye modelberegninger for stofferne i både sprøjtemidler og bejdsemidler for at undersøge, i hvilken grad midlerne siver ned mod grundvandet.

"Miljøstyrelsens arbejde skal bruges til at sætte en stopper for, at 1,2,4-triazol ender i grundvandet, og jeg er klar til at indføre restriktioner, når arbejdet er afsluttet, og vi har et fagligt grundlag til at træffe en beslutning ud fra," siger Lea Wermelin.

Forsøgsmarkerne i varslingssystemet sprøjtes med udvalgte godkendte sprøjtemidler. Der er blevet testet for 32 stoffer, og der er blevet fundet to stoffer over den tilladte grænse.

Det er dog ikke sikkert, at et forbud mod de pågældende midler kan lade sig gøre. Ifølge EU-reglerne er det nemlig kun muligt at indføre et forbud mod et stof, når der er påvist en uacceptabel risiko, hvilket kræver, at kravværdien må forventes at blive overskredet som årsgennemsnit.

Enkelte målinger kan således godt ligge over kravværdien, uden at det giver mulighed for at indføre restriktioner eller forbud, og som det er lige nu, vurderer Miljøstyrelsen, at de nye VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle godkendelser af pesticiderne. Styrelsen skønner nemlig, at den årlige gennemsnitskoncentration ikke overstiger kravværdien.

Flere artikler fra samme sektion

ØL's bestyrelse om ny struktur i foreningen: »En nødvendig vej at gå«

De forskellige medlemsgrupper i Økologisk Landsforening skal sikres en mere ligelig repræsentation, lyder det fra bestyrelsen, der foreslår en ny struktur i foreningen.

26-01-2021 8 minutter Økologisk Landsforening

Holistisk afgræsning er et godt alternativt

FAGLIGT TALT: Holistisk afgræsning er godt for dyrene, lagrer kulstof, gør jorden mere frugtbar og giver biodiversitet med mange forskellige plantearter og blomster.

26-01-2021 3 minutter Fagligt talt,   Holistisk afgræsning

Konsulent: Økologer går glip af stor eksportmulighed

Kun meget få danske landmænd har fokus på det voksende marked for økologisk havre. Det er tankevækkende, at Danmark ikke har større eksport, mener økologikonsulent i Økologisk Landsforening.