Annonce

Annonce

En gruppe bønder fra Uganda står samlet i en gruppe

En Family Farmer Learning Group i det vestlige Uganda i et system med skovlandbrug. Her har gruppen arbejdet sammen om at bygge et slags højbed, så bønderne kan lave deres eget bed på hvert enkelte familielandbrug, de kommer fra. Foto: Peter Nordholm Andersen

Økologisk Landsforening får ekstra midler til at hjælpe afrikanske bønder

Økologisk Landsforening og samarbejdspartnere i Østafrika har fået bevilget en mio. kr., der skal gå til at dokumentere, udvikle og udbrede skovlandbrug i Uganda.

Økologisk Landsforening kan nu speede op for arbejdet med at udvikle et mere bæredygtigt og klimavenligt landbrug i Østafrika.

Brændstoffet kommer fra Civilsamfund i Udvikling, der netop har givet grønt lys for en såkaldt tillægsbevilling på næsten én mio. kr. til det fireårige programsamarbejde, som Økologisk Landsforening og en række partnere i Tanzania og Uganda allerede har sat i gang.

Tillægsbevillingen på 996.000 kr. skal gå til at udvikle og udbrede skovlandbrug som dyrkningsmetode for småskalalandbrug i Uganda. Det vil særligt føre til aktiviteter i den bjergrige Rwenzori-region i det vestlige Uganda.

Mette Villekær er projektchef i Økologisk Landsforening og har været med til at skrive ansøgningen til tillægsbevillingen. Hun har også været i felten i Uganda for at besøge foreningens samarbejdspartnere og har besøgt nogle af de familier, der er målgruppen for udviklingsarbejdet, som driver små landbrug på typisk under to hektar.

Hun forklarer, at Rwenzori-regionen er udvalgt, fordi klimaforandringerne for alvor banker på i området. De ses i form af ændrede temperaturudsving, nedbørsmønstre og – mængder.

"De små fødevareproducenter fortæller, at de tydeligt mærker klimamæssige forandringer, som æder sig ind i deres udbytter eller skyller jord og næring væk fra de ofte stejle marker. Det er vores mål med bevillingen at ruste de små familielandbrug bedre mod klimaforandringerne og forbedre levevilkårene for familier og børn i de udsatte områder," siger Mette Villekær.

Tillægsbevillingen skal gå til at indsamle og dokumentere teknikker og erfaringer fra praksis med at integrere træer i økologisk produktion af fødevarer.

Ulandsarbejdet

Indsatserne, som er finansieret af tillægsbevillingen, gennemføres af Økologisk Landsforening i samarbejde med Sustainable Agriculture Trainers Network (SATNET). Det er en organisation, som har medvirket i Økologisk Landsforenings udviklingsarbejde i Uganda siden 2009.

Tillægsbevillingen er givet som et særligt klimafokuseret tillæg til den fireårige programaftale, Økologisk Landsforening også har fået bevilget af Civilsamfund i Udvikling, der administrer midler fra Danida til udviklingsarbejde i nogle af verdens fattigste lande.

Programsamarbejdet løber frem til 2023, og målet er at mindske fødevareusikkerhed og fattigdom i Uganda og Tanzania. Det sker ved at organisere små fødevareproducenter i Family Farmer Learning Groups, at træne i og implementere økologiske dyrkningsmetoder, at skabe markedsudvikling for økologiske produkter samt at støtte fortalervirksomhed for de små producenters rettigheder og vilkår.

I det vestlige Uganda er der en udbredt tradition for at dyrke afgrøder i forskellige skovlandbrugssystemer med en stor variation af planter i de forskellige kronlag. Øverste lag kan være avokado, mango og jackfruit, næste lag andre høstafgrøder som bananer, chili og kaffe, mens nederste lag kan være løg og kvælstofsamlende planter.

Erfaringerne viser, at denne dyrkningsform med flere kronlag af træer, buske under træerne og mindre planter under buskene kan øge jordens frugtbarhed og robusthed mod netop klimaforandringer.

Hvis skovlandbrug indrettes optimalt, kan der høstes et betragteligt større udbytte fra den mere mangfoldige produktion. Det har stor betydning for familiernes levevilkår.

— Mette Villekær, projektchef i Økologisk Landsforening

På sigt kan metoden også sikre småskalabønderne en højere fødevaresikkerhed og dermed bedre levevilkår for familierne i de klimatruede landområder.

Teknikkerne skal ikke kun dokumenteres, men også udbredes.

Som et led i den faglige slipstrøm af tillægsbevillingen skal erfaringer og bedste dyrkningspraksis fra fungerende skovlandbrugssystemer deles på workshops, i hands-on manualer og mellem grupper af familielandbrug i såkaldte 'Farmer Family Learning Groups'.

Der er tale om grupper, der følger hinandens produktioner, og dermed får familielandbrugene viden og værktøjer til at implementere metoderne i praksis.

Den viden om skovlandbrug, der skal udbredes blandt de medvirkende fødevareproducenter, er f.eks. valg og placering af træarter og -sorter, anskaffelse af plantemateriale, samdyrkningsmuligheder samt etablering og vedligehold af skovlandbrugssystemet. Sideløbende afprøves metoder i praksis, så nye erfaringer kan høstes og deles.

Som led i aktiviteterne skal en kampagne sætte fokus på træers vigtige egenskaber i forhold til klimasikring og fødevareproduktion. For eksempel giver træerne læ og skygge for dyr og afgrøder i varme, tørre tider, mens de gør jorden bedre i stand til at holde på vand og mindsker risikoen for erosion ved kraftige regnskyl.

Træerne kan samtidig være med til at sikre bedre næringsstofudnyttelse, øget kulstofbinding og biodiversitet samt forbedret robusthed i dyrkningssystemet.

Hensigten med kampagnearbejdet er at mindske unødig skovfældning i Uganda og at få flere træer ind i landbruget.

Mette Villekær peger på, at flere træer i landbruget rent økonomisk også kan være til fordel for småskalabønderne.

"Erfaringer fra Uganda viser, at hvis skovlandbrug indrettes optimalt, kan der høstes et betragteligt større udbytte fra den mere mangfoldige produktion. Det har stor betydning for familiernes levevilkår – både i forhold til eget forbrug, men i lige så høj grad for deres muligheder for få en indtægt ved salg på de lokale markeder. En bedre og mere klimasikker fødevareproduktion bidrager dermed også med positive muligheder for familiernes og børnenes fremtid," siger Mette Villekær.

Projektchefen tilføjer, at producenterne også er knap så sårbare, både i forhold til skadedyr og svampesygdomme samt markedsadgangen, når de har en lang række afgrøder på deres jord:

"Men det kræver udvikling, samarbejde og ny viden – og det skal aktiviteterne være med til at understøtte.".

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer