Annonce

Annonce

Annonce

Eleverne fremviser glade dagens høst af grøntsager og blomster

Siden 2014 har 3.000 børn haft et undervisningsforløb med afsæt i skolehaverne, og børne kan godt lide mikset mellem teori og praktiske opgaver, hvor de bruger havernes mange afgrøder. Her har en 3. klasse på Stavnsholtskolen høstet grøntsager i en af de store centraler skolehaver. PR-foto

Elever er vilde med skolehaverne

60 skolehaver har sat økologisk grøntsagsdyrkning på skoleskemaet i Furesø Kommune. Andre kan gøre det samme.

Alle børn i Furesø Kommune skal i løbet af deres skoletid lære om økologi og bæredygtighed i de nu 60 skolehaver, som er anlagt over hele kommunen i samarbejde med Haver til Maver.

Initiativet gør Furesø Kommune til en stærk foregangskommune for grøn fødevareomstilling i børnehøjde, mener Stine Rahbek Pedersen, der er projektleder for grøn omstilling i Furesø Kommune, som mener, at konceptet er let at kopiere for andre kommuner.

Skolehaverne er anlagt i samarbejde med foreningen Haver til Maver, som er en landsdækkende almennyttig forening, der arbejder for at styrke primært børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed.

”Langt de fleste børn vil gerne endnu mere ud i skolehaverne, og det siger både noget om, hvor gode vores skolehaver er, og hvor meget undervisningen taler til børnene. Den viden og faglighed, Haver til Maver har bidraget med, har været helt afgørende for, at det her kunne lykkes – lige fra den første have blev anlagt til de 60 meget varierede, økologiske haver, vi har i dag,” siger Stine Rahbek Pedersen.

Skolehaverne er spredt ud på skoler, daginstitutioner og fritidsordninger over hele Furesø Kommune, og afgrøderne bliver brugt til alt fra undervisning til den daglige skolemad og sensommerglade høstfester med elever og deres familier. Her er børnehavebørn fra Børnehuset gået i krig med bolchebederne
Skolehaverne er spredt ud på skoler, daginstitutioner og fritidsordninger over hele Furesø Kommune, og afgrøderne bliver brugt til alt fra undervisning til den daglige skolemad og sensommerglade høstfester med elever og deres familier. Her er børnehavebørn fra Børnehuset gået i krig med bolchebederne. PR-foto

Eleverne føler sig som små konger

Furesø Kommunes skoler, daginstitutioner og fritidsordninger har i vid udstrækning fået frihed til selv at beslutte, hvordan de vil implementere skolehaverne, og det har skabt stor diversitet mellem skoler, daginstitutioner og fritidsordninger. 

Mens nogle klasser har egne højbede at passe lige ude foran klasseværelserne, besøger andre kommunens store, centrale skolehaver, hvor de kan lære om og høste grøntsager til for eksempel at servere i deres helt egen elevdrevne en-dags-kantine.

”De føler sig som små konger, når de står der og serverer mad, de selv har sået, dyrket, høstet og tilberedt i deres egen lille virksomhed. Den helhed giver dem et helt nyt syn på fødevaresystemet, som man aldrig kunne lære i et klasseværelse,” forklarer Irene Jacobsen, som er koordinator for projektet ’Kantinehaver’ på Stavnsholtskolen.

”Folkeskolen handler ikke kun om undervisning, men også om dannelse og personlig udvikling. Det er vigtigt for os, at eleverne lærer, hvordan de kan påvirke den verden, de lever i, også fra et bæredygtighedsperspektiv,” siger Henrik Poulsen, der er udvalgsformand for kommunens skole- og ungdomsuddannelser.

Haver til Maver har gennem forløbet stået bag omfattende efteruddannelse af 21 af kommunens lærere og pædagoger, som har mulighed for at tilpasse skolehaverne til deres egne rammer.

”Havde vi trukket et rigidt koncept ned over hovedet på dem, havde vi aldrig fået de her resultater. Vi stoler på, at lærerne er klogere, end vi er – især når de har så megen faglighed med fra Haver til Maver. Deres bidrag har gjort arbejdet for at få skolehaverne ud i kommunen til en både nemmere og mere inspirerende opgave at løfte,” siger Henrik Poulsen.

Ca. en snes kommuner har i dag en eller anden form for skolehaver, og erfaringerne fra Furesø Kommune viser, at haverne er en god måde at give børnene en forståelse for, hvor maden kommer fra
Ca. en snes kommuner har i dag en eller anden form for skolehaver, og erfaringerne fra Furesø Kommune viser, at haverne er en god måde at give børnene en forståelse for, hvor maden kommer fra. PR-foto

Furesø Kommune kan inspirere andre kommuner

Furesø Kommunes model for implementering af skolehaver har gjort dem til en stærk foregangskommune for grøn fødevareomstilling i børnehøjde, mener Susanne Leegaard, leder af Haver til Maver.

“Det er fantastisk at se en så ambitiøs kommune som Furesø. De tager ejerskab og anerkender børns behov for jordforbindelse - og for en have. Kommunens arbejde bekræfter vores indtryk af, at flere kommuner tager skolehaver og bæredygtighed til sig, blandt andet som en del af arbejdet med FN's verdensmål. Det ser vi gerne fortsætte, og vi står altid klar til at hjælpe kommuner med at etablere skolehaver som fagligt stærke klasselokaler under åben himmel,” siger hun.

I dag har ca. 20 kommuner etableret en eller anden form for skolehaver, oplyser Haver til Maver, som tilbyder alle kommuner gratis rådgivning omkring etablering, opstart og drift af en skolehave.

Få et nærmere kig på skolehaverne i Furesø Kommune i videoen herunder.

Flere artikler fra samme sektion

Crowdfunding blev ingen genvej til øget vækst for selskab bag økologiske måltidskasser

Simple Feast dropper crowdfunding som middel til at sikre yderligere kapital til selskabets ambitiøse vækstplaner.

16-07-2021 2 minutter finansiering

Tyrekalve skal have en økologisk fremtid

Forskere ved Aarhus Universitet vil udvikle to koncepter for kalve- og ungdyrkød fra den økologiske mælkeproduktion. Koncepterne er baseret på græs, og det hele begynder med kalve, der får masser af mælk hos ammetanter.

16-07-2021 4 minutter

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning