Annonce

Annonce

Front af Lidl-butik

Umiddelbart er der ikke meget at komme efter for bierne rundt om mange af Lidls butikker eller lagerbygninger, men det vil kæden lave om på ved at etablere levesteder og fødekilder for bier og andre bestøvende insekter. PR-foto: Lidl

Lidl giver en hånd til bierne

I samarbejde med Danmarks Biavlerforening skyder Lidl nu gang i projektet ”Lidls Bidrag”, der skal være med sikre bedre forhold for bestøvende insekter i Danmark.

For at skabe bedre forhold for de danske bier opfordrer Lidl danskerne til at blive mere bi-venlige sammen med den tyske discountkæde via en række forskellige initiativer og aktiviteter, som skal styrke den biologiske mangfoldighed.

De danske insekters levevilkår er under pres, og det kan blandt andet få konsekvenser for vores vilde planter og dyrkede afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning, skriver Lidl i en pressemeddelelse om baggrunden for et nyt partnerskab med Danmarks Biavlerforening.

Et af kædens egne initiativer handler om at udvikle et større udvalg af blandt andet dansk honning, økologiske varer og bi- og insektvenlige planter til haven.

”Som dagligvarekæde med stort fokus på frugt og grønt er vi fuldt ud afhængige af en rig biologisk mangfoldighed og sunde økosystemer. Det skyldes blandt andet bierne og andre insekters arbejde, at vi kan tilbyde det udvalg, vi kan i dag. Derfor har vi et stort ansvar for at gøre vores for biernes og andre insekters levevilkår,” forklarer Rasmus Pape, indkøbsdirektør i Lidl Danmark.

International bi-dag

Det er ikke kun herhjemme, at vores bestøvende insekter er på tilbagetog, og det truer den globale fødevareproduktion. Ifølge FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation afhænger 75 pct. af verdens afgrøder mere eller mindre af bier og andre insekters bestøvningsarbejde.

Derfor er d. 20. maj udråbt som international bi-dag, og det er en perfekt ramme for Lidl og Danmarks Biavlerforening til at annoncere deres nye partnerskab, der skal komme danske bier og andre insekter til gode.

Sammen har de udarbejdet tre overordnede fokusområder, hvor Lidl kan gøre en indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed i Danmark.

  • Lidls sortiment skal blive endnu mere bi- og insektvenligt.

  • Lidl vil skabe flere naturlige levesteder og fødekilder for bier og andre insekter ved kædens butikker og lagre i Danmark. Fx vil der ved udgangen af 2025 være flere naturlige områder med træer, blomster og planter til gavn for biodiversiteten ved op til 25 % af alle Lidls butikker i Danmark, hvor det er muligt.

  • Lidl vil sætte fokus på læring og oplysning ved at sprede budskabet om biers og andre bestøvende insekters afgørende betydning for bevarelse af vores økosystemer, biodiversitet og ikke mindst madforsyning i Danmark og resten af verden.

Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening glæder sig over Lidls initiativ:

”Det vurderes, at fire ud af fem af plantearterne i vores del af verden er helt eller delvis afhængig af insektbestøvning. Opmærksomheden på biernes livsbetingelser, og deres store betydning for bestøvning af vores fødevarer er dermed utrolig vigtig. Derfor er jeg rigtig glad for, at Lidl som dagligvarekæde tager ansvar på dette område og samtidig er med til at udbrede budskabet til deres kunder. For vi kan alle være med til at skabe bedre livsbetingelser for bierne,” siger Arne T. Henriksen, formand, Danmarks Biavlerforening.

Flere artikler fra samme sektion

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter

KRONIK: Hvordan skal skovlandbrug strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter, og hvad er markedspotentialet for produkterne? Det undersøger projektet 'Robust' i disse år.

24-01-2022 3 minutter Kronik,   Skovlandbrug

Thises næstformand stiller op som ØL-formand

GENERALFORSAMLING 2022: Et tredje medlem af Økologisk Landsforening har nu meldt sig som formandskandidat forud for foreningens generalforsamling.

24-01-2022 3 minutter Generalforsamling 2022

Nu skal der flere økologiske ingredienser i danske brød

Danske bagerier har gennem flere år klaget over mulighederne for at anprise brugen af økologiske ingredienser i brød. Nu forsøger Økologisk Landsforening sammen med dagligvarehandlen og bagerbranchen at lægge pres på myndighederne for at få lempet reglerne.

24-01-2022 7 minutter Bageri,   Mærkning