Annonce

Annonce

Afrikansk landmand arbejder i marken

Erfaringer viser, at de agro-økologiske metoder øger udbytterne og landmændenes indtjening i Afrika. Foto: Kate Holt/flickr/CC BY 2.0

Lektor: Økologi bidrager til bæredygtighed

Eksperter arbejder på at udbrede økologi i Afrika. Agro-økologiske metoder har vist sig at hæve udbytterne og landmændenes indtjening.

Mindst to store økologiske events fandt sted i november, og selvom de foregik på forskellige kontinenter berørte de begge fødevaresituationen i ulandene.

Først var der tale om den femte vestafrikanske økologiske konference (WAOC), der fandt sted i midten af november på University of Ghana, hvor der i øvrigt blev præsenteret en ny form for økologisk gødning baseret på træeddike, som i en test øgede udbytterne med over 40 pct. og samtidig virker som værn mod en række skadedyr.

Her blev økologien lovprist som et værktøj til en bæredygtig udvikling af landbruget i Afrika - en anerkendelse, der i øvrigt bakkes op af FN.

"Vi er enige i, at økologi og agroøkologisk landbrug spiller vigtige roller i at opnå den afrikanske unions Agenda 2063 (officiel målsætning for kontinenten, red.) og bidrage til SDG (FN's 17 verdensmål, red.) og en transformation af de nationale og regionale økonomier," sagde dr. Olugbenga O. Adeoluwa, der er seniorlektor ved University of Ibadan, Nigeria, med speciale i jordfrugtbarhed, ifølge mediet Graphic Online.

Ud over sit undervisningsarbejde er han repræsentant for the Ecological and Organic Agriculture Initiative i Vestafrika, vicepræsident i Association of Organic Agriculture Practitioners of Nigeria og certificeret økologikontrollant.

Vi drager herefter nogle tusinde kilometer nordpå. Få dage efter var der nemlig økologikongres i Danmark, hvor hovedtemaet var bæredygtighed. Her var Mette Lund Sørensen, rådgiver hos Folkekirkens Nødhjælp, blandt oplægsholderne, da emnet var økologiens indvirkning på den globale fødevareforsyning.

Ifølge Folkekirkens Nødhjælp er mere økologi vejen frem, hvis man skal hjælpe de fattige bønder med at øge udbytterne og indtjeningen.

"Med hensyn til at stoppe sult så er det ikke et spørgsmål om, at der mangler mad i verden. Der er en ulighed i adgangen til mad og en overproduktion af usund mad, som ikke lever op til ernæringsbehovene. Det globale fødevaresystem trænger til en overhaling. Industrielt landbrug bidrager meget til stigningen af drivhusgasudledninger," sagde Mette Lund Sørensen.

Hun henviste til forsøg fra Tanzania, der viste, at de agro-økologiske metoder både øgede udbytterne og indtægten markant, og der skete godt en fordobling i antallet af landbrugsfamilier, der kunne spise et måltid tre gange om dagen.

En anden fordel ved omlægning er, at økologi klarer sig bedre i tørkeperioder end traditionelt landbrug, da økologisk jord holder bedre på vandet og dermed er mere modstandsdygtig over for erosion og tørke. Fordele, der også er dokumenteret i et meta-studie fra Washington State University i 2016.

Thaddeo Tibasiima Kahigwa, der er ved at tage en ph.d. ved University of Natural Resources and Live Sciences (BOKU) i Wien, arbejder med at udbrede de agro-økologiske metoder ved hjælp af Family Farmer Learning Groups (FFLG). 

Koncept går ud på, at man uddanner nogle facilitatorer, der så tager hjem til deres respektive landsbyer og underviser landmændene i metoderne, hvorefter disse løbende mødes for at udveksle erfaringer på hinandens landbrug. Over 17.300 husstande har nu fået træning via FFLG-metoden, fortalte Thaddeo Tibasiima Kahigwa på kongressen.

Læringen spreder sig så at sige som ringe i vandet.

"Økologi bidrager til meget mere, end hvad man rent faktisk kan spise," sagde han og henviste til beskyttelsen af det rene vand og forebyggelsen af jorderosion.

Økologi bidrager til, at vi opnår flere bæredygtighedsmål, såsom økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.

— Thaddeo Tibasiima Kahigwa, ph.d.-studerende ved University of Natural Resources and Live Sciences, Wien

Landmændene har desuden fået indblik i fordelene ved at have en større diversitet i afgrøderne og bruge gødning fra både dyr og planter til at øge udbytterne.

"Med den øgede diversitet kan vi se, at produktiviteten stiger, og at indkomsten stiger med 30 pct. i modsætning til landbrug, der kun har én afgrøde. På økologiske farme kan vi med diversiteten og fraværet af kemikalier bruge naturens egne kræfter. For eksempel ved at have ænder, der spiser skadedyr og producerer gødning til afgrøderne. Det betyder, at man har en meget levende farm," sagde Thaddeo Tibasiima Kahigwa.

Han viste billeder af to kaffeplantager: På det ene var gule træer, der var ramt af de sprøjtegifte, som blev spredt mod skadedyr og ukrudt – det andet billede viste en økologisk plantage, hvor træerne stod frodige og grønne.

FFLG-konceptet er dog udfordret, da er ved at være mangel på facilitatorer. En løsning kan dog være på vej allerede næste år, hvis tingene går som planlagt. Thaddeo Tibasiima Kahigwa arbejder nemlig på at få åbnet et decideret FFLG-akademi i Uganda, der målretter sig mod de unge, som oplever mangel på job i byerne. En uddannelse i jordbrug kan hjælpe dem med at få mad på bordet og penge i lommen.

"Økologi bidrager til, at vi opnår flere bæredygtighedsmål, såsom økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed," tilføjede han.

Det skal nævnes, at agro-økologi og økologi ikke nødvendigvis er det samme, om end de er nært beslægtede, da de baserer sig på de samme holistiske principper. I modsætning til økologi er agro-økologi ikke certificeret.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer