Annonce

Annonce

En del af ØL's bestyrelse samt ordstyreren og foreningens adm. direktør sidder ved et aflangt bord

ØL har lagt en ny strategi, der skal ændre organisationen fra at være en landbrugsfaglig brancheorganisation til en bred interesseorganisation for bæredygtig udvikling. Foto: Henrik Hindby Koszyczarek

ØL's bestyrelse efterlyser kandidater med specifik viden

Økologisk Landsforenings bestyrelse opfordrer kandidater med særlige kompetencer til at stille op. Der er valg den 6. marts.

Er du interesseret i at stille op til bestyrelsen i Økologisk Landsforening (ØL), sætte strategisk retning for økologiens udvikling og hjælpe foreningen hen mod sit mål om 30 pct. økologi i 2030? 

Så har du muligheden den 6. marts, når ØL afholder sin årlige generalforsamling - forinden bringer Okologisk.nu portrætter af alle, der ønsker at stille op (se krav nederst i artiklen).

Alle medlemmer er valgbare, og bestyrelsen opfordrer særligt folk med specifikke bestyrelseskompetencer, der kan bidrage til den nye strategi, til at stille op.

Ifølge formand Per Kølster drejer det sig om kompetencer inden for organisationsudvikling og forandringsledelse, forretningsudvikling, finansiering og kapitalstruktur, kommunikation og internationalt samarbejde.

Strategien, som blev vedtaget sidste år, har ifølge Per Kølster som formål at udvikle foreningen fra en landbrugsfaglig brancheorganisation til en bred interesseorganisation for bæredygtig udvikling. 

Strategien skal styrke foreningens økonomi, det brede kendskab til den og øge værdiskabelsen for medlemmerne. Det skal desuden understøtte det overordnede formål om at udvikle økologien og nå målsætningen om 30 pct. økologisk forbrug og 30 pct. økologisk areal i 2030.

Bestyrelsen efterlyser flg. kompetencer:

  • Organisationsudvikling (transformativ)
  • Forretningsudvikling (innovativ)
  • Finansiering
  • Netværk (fx til fonde)
  • Kommunikation (fx SoMe)
  • Internationalt samarbejde

‘Vi skal arbejde for at tiltrække kandidater blandt medlemmer, der har én eller flere af disse kompetencer. Fremadrettet ønsker bestyrelsen, at vi drøfter muligheden for at forny selve strukturen med dannelsen af et større repræsentantskab, der rummer interesserne og repræsenterer medlemsgrupperne, og som udpeger bestyrelsen med det klare mål at sikre de bedste og mest hensigtsmæssige kompetencer ved bestyrelsens sammensætning,’ skriver Per Kølster i ØL’s årsbrev, der udkom ved afslutningen på 2019.

Han nævner, at bestyrelsen i forvejen besidder stærke kompetencer inden for markedsforståelse, megatrends, økologisk substans og viden, regnskab og kendskab til unge med henblik på rekruttering og involvering, men den nye strategi kræver herudover de førnævnte kompetencer, som bestyrelsen erkender, at den ikke p.t. besidder i tilstrækkelig grad.

‘Første skridt i arbejdet med en revideret demokratisk struktur er, at vi vil gøre en aktiv indsats for at sikre, at der på den kommende generalforsamling opstilles kandidater, der udbygger feltet med nye og udvidede kompetencer ved valget til bestyrelsen,’ skriver Per Kølster endvidere.

Seks bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: Ole Sørensen, Birte Brorson, Mads Helms, Kim Qvist, Helle Huus Bjerre og Brian Nybo.

Ønsker du at stille op og omtales på Okologisk.nu?

Så send maksimalt 1.500 anslag inkl. mellemrum om, hvordan du kan bidrage med en eller flere af de kompetencer, som bestyrelsen efterlyser (redaktionen forbeholder sig ret til at skære i for lange indlæg) samt et digitalt portrætfoto i høj opløsning til hhk@okologi.dk senest torsdag den 20. februar kl. 14.

Flere artikler fra samme sektion

De Konservative efterlyser klimamærkning af fødevarer

Selv om det er både dyrt og kompliceret at beregne, hvad klimaaftrykket er for vores madvarer, mener ordfører fra De Konservative, at det er på tide, at Danmark indfører en klimamærkning.

28-07-2020 1 minutter Klima

Ulovlige pesticider får grønt lys af myndighederne

Trods forbud bliver ulovlige pesticider stadig brugt, fordi myndighederne giver dispensationer. Systemet bliver misbrugt, lyder kritikken.

08-07-2020 3 minutter Pesticider

Regeringen flytter 200 mio. kr. over i grøn pulje til landbruget

Regeringen har overført EU-midler til grønne tiltag - men den kunne faktisk have overført mere end dobbelt så meget.

08-07-2020 4 minutter Tilskud