Annonce

Annonce

Annonce

Køer spiser hø i en stald

Ifølge de officielle tal blev der i 2017 slagtet 70 drægtige malkekøer ulovligt, mens tallet var faldet til 33 i 2018. Foto: Colourbox

Dansk Folkeparti vil kende omfanget af ulovlige slagtninger

Efter en kampagne om ulovlig slagtning af drægtige køer har dyrevelfærdsordfører Pia Kjærsgaard (DF) stillet en række spørgsmål til fødevareministeren.

Dyreværnsorganisationen Anima har vakt Pia Kjærsgaards opmærksomhed.

Ved hjælp af en aktindsigt har Anima fundet ud af, at 234 malkekøer de seneste fem år er blevet slagtet ulovligt, da de var for langt henne i drægtighedsperioden til at blive slagtet, og nu vil Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører vide mere om omfanget. 

Derfor har hun stillet en række spørgsmål til fødevareminister Mogens Jensen (S), bl.a. om han kender til mørketal på området. 

Det skriver Landbrugsavisen.

“Jeg har stor respekt for danske landmænd, der har tjent os i generationer. Men de tjener os allesammen og måske endda mest sig selv ved, at der er styr på tingene, og at reglerne bliver overholdt,” siger Pia Kjærsgaard til avisen.

Ny kampagne fra Anima

Anima har brugt tallet i kampagnen ‘Med kalven i maven’, og ifølge kommunikationschef Thorbjørn Schiønning kan tallet både være lavere, men også højere, da der er en vis usikkerhed forbundet med det. Anima kalder samtidig ulovlighederne for “et stort svigt af de gravide malkekøer”.

Ifølge de officielle tal blev der i 2017 slagtet 70 drægtige malkekøer ulovligt, mens tallet var faldet til 33 i 2018.

Landbrug & Fødevarer (L&F) har i den forbindelse skrevet et åbent brev til Anima. Heri skriver Ida Storm, sektordirektør for Landbrug & Fødevarer Kvæg, bl.a.: 

“Vi tager naturligvis stærkt afstand fra ulovlig transport og slagtning af højdrægtige køer, og det bliver meldt til politiet af myndighedernes dyrlæge på slagteriet, når loven bliver brudt.”

L&F lancerede i foråret en hjælpefunktion i sit management-program DMS, der skal hjælpe med at reducere antallet yderligere. Heri er funktionen ‘Må slagtes?’, der skal hjælpe landmanden med at identificere køer, som kan være højdrægtige. Den giver også en advarsel, hvis tilbageholdelsestiden på kødet ikke er overholdt.    

Hverken L&F eller Anima kan dog ud fra tallene se, om der var økologiske køer blandt de ulovligt slagtede.

Anima ønsker at stramme loven

Sybille Kyed, der er landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening, udtaler, at foreningen har vanskeligt ved at forestille sig, at der er nogen landmænd, der sender højdrægtige køer til slagteri med vilje.

“Der vil kunne opstår situationer, hvor landmanden ikke har vidst, hvor lang koen var henne i sin drægtighed og har sendt den til slagteri i god tro, men bøden har en størrelse, så det er svært at forestille sig, at man gør det med vilje,” siger hun.

Sender man i Danmark en drægtig ko til slagtning i dens sidste 1/10 af drægtighedsperioden, koster det i førstegangstilfælde en bøde på 7.000 kr. Efterfølgende ligger bødeniveauet på 12.000-17.000 kr., alt efter hvilken politikreds det finder sted i, oplyser Fødevarestyrelsen til Okologisk.nu. 

Loven er fastsat ud fra hensynet til den drægtige ko og ikke den ufødte kalv, da en højdrægtig ko ikke er transportegnet. Et ekspertpanel nedsat af EU’s fødevareorgan Efsa har tidligere vurderet, at det er usandsynligt, at den ufødte kalv mærker ubehag eller smerte i forbindelse med slagtning af koen - en af eksperterne i det ni mand store panel var dog uenig i vurderingen.

Anima ønsker, at loven strammes, så det ligesom i Tyskland bliver ulovligt at slagte drægtige køer, når de er i det sidste trimester.

Der slagtes ca. 250.000 køer og kvier om året i Danmark.

Flere artikler fra samme sektion

Økologisk offensiv til gavn for grundvandet

KRONIK: Set gennem vandforsyningsbriller kan omlægning af landbrug til økologi være en god metode til at forhindre udledning af pesticidrester.

27-05-2020 4 minutter Omlægning

Unge klimaaktivister kræver radikale ændringer i EU's landbrug

EU's landbrugspolitik skal ændres radikalt, og der er behov for mere økologi, hvis landbruget skal blive bæredygtigt, lyder det fra den globale bevægelse Fridays for Future.

26-05-2020 3 minutter EU,   Klima,   Bæredygtighed,   Udland

Skovlandbrug kan revolutionere det europæiske landbrug

KLUMME: Landbruget skal være en del af den grønne omstilling, og skovlandbrug kan blive den nye vej for et landbrug, der skal matche kravet om bæredygtighed.

25-05-2020 5 minutter Klumme