Annonce

Annonce

Køer på græs

Den animalske produktion i Danmark bør reduceres, samtidig med at den omlægges til økologi, lyder forslaget i en ny rapport fra seks grønne organisationer. Foto: Brian Rasmussen

Skuffelse får grønne organisationer til at lave deres egen plan for et bæredygtigt landbrug

Skuffelse over reduktionsplanen fra fødevaresektorens klimapartnerskab i foråret fik seks organisationer til at udvikle deres egen klimaplan for sektoren. Det er blevet til 18 forslag, bl.a. om mere økologi og færre husdyr.

Der skal være langt mere fokus på økologisk plantebaseret føde til mennesker frem for den intensive husdyr- og foderproduktion, lyder ambitionen i en ny visionsrapport 'Fra foder til føde'.

Et af forslagene lyder, at den animalske produktion gradvist skal omlægges til økologi, men at økologien samtidig skal udvikles, så den optimeres mht. klima, miljø, dyrevelfærd og biodiversitet.

'Da økologien skaber meget bedre rammer for dyrene at trives i, vil omlægning til økologi i stadig udvikling også blive en omlægning til markant bedre dyrevelfærd for de dyr, der stadig vil være i dansk landbrug. Et reduceret antal landbrugsdyr vil samtidig være et kraftigt bidrag til at reducere landbrugets drivhusgasudledninger', lyder det i forslaget.

En mindre animalsk produktion og helt andre, økologiske afgrøder på de tilbageværende marker, skaber langt mere plads til natur og miljø.

— Birgitte Iversen Damm, chefkonsulent for landbrugsdyr i Dyrenes Beskyttelse

Bag rapporten står de seks danske grønne organisationer Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Dyrenes Beskyttelse, Plantebranchen og Dansk Vegetarisk Forening. De satte sig sammen i foråret, efter at de med skuffelse havde set Klimapartnerskabet for Fødevarer og Landbrug fremlægge sin klimaplan for sektoren.

De 18 forslag

 1. Klimaafgifter, der fremmer klimavenlige produkter
 2. Styrkelse af plantebaserede kompetencer i ministerier og styrelser
 3. Investering i forskning og udvikling af planteproteiner
 4. Uddannelse og rådgivning af landmænd om planteproteiner
 5. Klimasmarte støtteordninger til landbruget
 6. Eksportfremme af plantebaserede produkter
 7. Målrettede tiltag for at reducere den animalske produktion
 8. Frigivelse af arealer anvendt til foder i Danmark
 9. Udtagning af lavbundsjorder
 10. Mere skov
 11. Reduktion af importeret foder og mere dansk proteinfoder
 12. Mere økologi i den animalske produktion
 13. Lavere afgifter på - eller tilskud til - frugt og grønt
 14. Fremme grøn mad i offentlige køkkener
 15. Kompetenceløft til professionelle
 16. Klimavenlige kostråd
 17. Styrke maddannelsen i folkeskolen
 18. Civilsamfundspulje til fremme af grønnere kost

"Det industrielle kødlandbrug, der dominerer Danmark i dag, er i sin kerne i dyb konflikt med den fremtidige fødevareproduktion, vi ifølge klimavidenskaben må og skal bevæge os hen imod. Alligevel taler Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren slet ikke om potentialet ved flere plantebaserede fødevarer og mindre animalsk produktion. Det er en stor mangel, som vi med denne rapport vil råde bod på,” siger Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace i en pressemeddelelse.

'Fra foder til føde' indeholder 18 konkrete inspirationsforslag til, hvordan dansk landbrug kan forenes med det nationale klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 og hensynet til naturen.

"En mindre animalsk produktion og helt andre, økologiske afgrøder på de tilbageværende marker, skaber langt mere plads til natur og miljø, hvilket betyder bedre forhold for fiskene i vores farvande og de vilde dyr til lands, flere fuglefløjt og mere insektsummen," forklarer Birgitte Iversen Damm, chefkonsulent for landbrugsdyr i Dyrenes Beskyttelse.

Annika Lund Gade fra Rådet for Grøn Omstilling tilføjer, at den nuværende animalske produktion ganske enkelt ikke kan bevares, når Danmark i en nær fremtid skal være netto-nul-udleder.

"Den fødevareproduktion, vi sammen foreslår, at Danmark satser på fra nu af, kan vokse sig kæmpestor, uden at spænde ben for klimamålene," tilføjer Annika Lund Gade.

Klimaafgifter skal vise varernes aftryk

Blandt forslagene lyder, at der i tråd med Klimarådets anbefaling bør lægges en afgift på drivhusgasser, som samtidig vil betyde en prisstigning på animalske produkter, så deres klimaaftryk afspejles i prisen.

Partnerskabet foreslår at fordele afgiften på både produktions- og forbrugsleddet, så den rammer import og indenlandsk produktion ens, mens afgifter på frugt og grønt bør lettes. En del af provenuet kan bruges til kompensationer for borgere med lavere indkomster, lyder forslaget endvidere.

Derudover lægger flere af forslagene vægt på en opprioritering af plantebaserede fødevarer, både i form af en styrkelse af de faglige kompetencer hos landmændene, ministerier og styrelser samt forskning og udvikling af planteproteiner og eksportfremme af produkterne.

“Hvis politikerne vælger at igangsætte en gradvis omlægning af landbruget og fødevareproduktionen, kan de fremme Danmarks stærke position inden for udvikling og produktion af plantebaserede fødevarer og gøre os til en dominerende spiller på planteproteinmarkedet globalt,” siger Frederik Madsen, sekretariatschef i Plantebranchen.

Sænk husdyrproduktionen

Rapporten foreslår desuden at frigive arealer, som lige nu bruges i forbindelse med husdyrproduktionen. Et konkret forslag lyder - med inspiration fra Holland - at der indføres en konkret målsætning om gradvist at reducere den animalske produktion. Et andet forslag lyder, at staten opretter en grøn jordfond, der får opkøbsret til konkursramte landbrug med det formål at omlægge jorden til eksempelvis skov eller økologisk jordbrug.

Derudover skal der arbejdes på at fremme klimavenlig mad i offentligheden og styrke maddannelsen i folkeskolen.

“Fra USA til Kina investeres der i disse år store summer i udviklingen af alternativer til animalske fødevarer. Der er et enormt potentiale for et stolt landbrugsland som Danmark, men det kræver, at vi melder os ind i kampen nu,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

Rapporten ser også på risikoen ved lækageeffekten - altså teorien om at en del af husdyrproduktionen blot flytter til udlandet, hvis den reduceres herhjemme. Rapporten henviser til De Miljøøkonomiske Vismænd, som har beregnet, at lækageeffekten kan ligge på 75 pct. - altså at 75 pct. af udledningerne flytter til udlandet - såfremt Danmark er det eneste land, der lever op til Paris-aftalen.

Hvis andre lande derimod også lever op til Paris-aftalen, kan lækageraten ende helt nede på 27 pct. Det betyder, at hvis Danmark fjerner 100 ton CO2, vil den udenlandske produktion tilsvarende stige med 27 ton, men det betyder samlet set en CO2-reduktion på 73 ton.

Ifølge rapporten står dansk landbrug for 31,2 pct. af den samlede danske udledning, hvis man medregner arealanvendelsen til afgrøder og arealer med lavbundsjord. 89 pct. af denne udledning stammer fra landbrugsdyr og arealanvendelsen til foderproduktionen.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer