Biodiversitet

Bier er befængt med mikroplast

Der er endnu meget, man ikke ved om mikroplast, men flere studier peger på, at eksponeringen kan skade insekterne og jordens frugtbarhed. Nylig analyse viser, at landbrugsjord indeholder tusindvis af plaststykker.

02-06-2021 4 minutter Miljø,   Biodiversitet

Pesticider gør stor skade på vigtige organismer i jorden, konkluderer nyt studie

En gennemgang af knap 400 studier viser, at en lang række pesticider i udpræget grad har en skadelig effekt på smådyr, der er vigtige for jordens frugtbarhed. Gennemgangen har også fundet et hul i forskningen.

27-05-2021 5 minutter Forskning,   Pesticider,   Biodiversitet

Forskere: Undgå at placere bistader nær truede bier

Forskere har undersøgt konkurrencen om føde mellem honningbier og vilde bier i Danmark, og selvom der stadig er mange ubesvarede spørgsmål, råder de til, at man følger et forsigtighedsprincip.

20-05-2021 3 minutter Forskning,   Biodiversitet

Lidl giver en hånd til bierne

I samarbejde med Danmarks Biavlerforening skyder Lidl nu gang i projektet ”Lidls Bidrag”, der skal være med sikre bedre forhold for bestøvende insekter i Danmark.

20-05-2021 3 minutter Biodiversitet,   Detailhandel

Nyt digitalt værktøj bringer naturen tættere på alle danskere

Det nye website Arter.dk, og den tilhørende app skal give kortlægningen af den danske biodiversitet optimale betingelser.

17-05-2021 3 minutter Biodiversitet

Coop planter de første træer i landets første folkeskov

Hedeselskabet er gået i gang med at plante de 250.000 træer og buske i den første af Coops 5-10 planlagte folkeskove, som skal bidrage til større biodivesitet og mindre udledning af drivhusgasser.

11-05-2021 4 minutter Biodiversitet,   Klima,   Bæredygtighed

Hoteller og busskure kan have bremset biernes tilbagegang i Nederlandene

I 2018 gik et landsdækkende initiativ i luften i Nederlandene: Biernes tilbagegang skulle bremses. Optællinger tyder på, at det har virket - i hvert fald i byerne. Honningbien er dog den klart mest udbredte art, og det bekymrer.

06-05-2021 3 minutter Biodiversitet

Kontroversielt pesticid smadrer biers søvnrytme

Ny forskning viser, at realistiske doser af neonikotinoider vender op og ned på insekters døgnrytme. Insektgiftene er egentlig forbudt i EU, men bruges stadig pga. dispensationer.

31-03-2021 4 minutter Pesticider,   Forskning,   Biodiversitet

Tiltræk bestøvere til dine blomstrende afgrøder

FAGLIGT TALT: Flere afgrøder kvitterer med et højere udbytte, hvis der er insekter, der sikrer bestøvning, og nogle afgrøder, som hvidkløver til frø, er helt afhængige af at blive bestøvet.

23-02-2021 3 minutter Fagligt talt,   Biodiversitet

Selv rovinsekter spiser grønt

De lever af bladlus og andre smådyr, men faktisk spiller pollen og nektar en stor rolle for rovinsekters overlevelse i og omkring marker og plantager, viser ny forskning

23-02-2021 4 minutter Biodiversitet,   Bæredygtighed,   Forskning,   Natur,   Planteavl

Forrige Side 4 af 11 Næste