Annonce

Annonce

Peter Svendsen klimachef Coop

Peter Svendsen blev i sidste uge ansat som Coops første klimachef, og han kommer til at stå i spidsen for arbejdet med at gøre dagligvarekoncernen klimapositiv i 2030. Foto: Coop

Coop lancerer ambitiøs klimaplan

Dagligvarekoncernen lancerer klimaplan, som bl.a går ud på at etablere en klimapulje, som skal gøre det muligt for indkøberne at prioritere de mest klimavenlige varer.

Via milliard-investeringer vil Coop reducere CO2 udledning med 75 pct. i 2025 og koncernen skal efter planen være klimapositiv i 2030.

Den danske dagligvarevirksomhed, Coop, vil med en ny plan sætte en højere standard for klimamål blandt verdens supermarkedskoncerner. Klimaplanen går længere end regeringens ambitioner er for området, oplyser dagligvarekoncernen.

I 2025 skal CO2 udledningen fra Coops driftsaktiviteter være reduceret med 75 pct., og i 2030 skal driften være klimapositiv.

Coop vil desuden reducere sin indirekte drivhusgasudledning fra leverandører, transportører og forbrugere, så der reduceres med mere end en mio. tons årligt, når vi når 2030. Det svarer til mere end to procent af Danmarks nationale klimaregnskab.

“Coop har en 153 år lang tradition for at gå foran i Danmark på ansvarlighed. Nu, hvor verden står over for sin største udfordring nogensinde, ønsker vi at være en naturlig del af klima-løsningen,” siger adm. direktør i Coop, Peter Høgsted.

Planen er udarbejdet over de seneste seks måneder, hvor både klima-eksperter og Coops 1,8 mio. medlemmer som noget nyt, er blevet hørt om, hvad planen skulle indeholde.

“Som demokratisk medlemsejet virksomhed har det været en fantastisk proces at co-create klimastrategien sammen med tusindvis af engagerede medlemmer,” siger Peter Høgsted.

Et af 12 punkter i planen går ud på aktivt at arbejde med leverandører for at fremme mere klimavenlige produkter og produktionsmetoder og fremtidige krav om klimaplaner fra alle leverandører.

Et andet punkt går ud på at indføre en klimascoring i vareudvælgelsen og i den forbindelse vil Coop afsætte en intern klimapulje på 100 mio. kr. frem til 2030, til fremme af mere klimavenlige produkter, som nogle gange koster ekstra.

Som nyudnævnt klimachef er det Peter Svendsen, som skal stå i spidsen for arbejdet med klimaplanen.

“Det en fornøjelse at gå i gang med denne meget store, ambitiøse opgave på et fagligt seriøst grundlag. Det handler ikke om at lave lette løsninger. Det handler om at skabe løsninger, der gør en reel forskel for klimaet,” siger Peter Svendsen, som de seneste fire år har stået i spidsen for den grønne omstilling af Coop Danmarks butiksnet.

Han oplyser, at leverandørerne som led i klimaplanen i 2020 får adgang til en platform, hvor de kan fortælle forbrugerne om deres klimatiltag.

Samtidig lancerer Coop en klimapulje, som frem mod 2030 skal rumme 100 mio. kr., som er øremærket til at fremme klimavenlige indkøb.

Som det er i dag, vælger indkøberne normalt det billligste produkt, hvis valget står mellem to næsten identiske varer, uden at skele til den enkelte vares klimabelastning.

“Klimapuljen gør det muligt i udvalgte varekategorier at udligne avancetabet, så indkøberen kan vælge det produkt, som er mest klimavenligt,” siger Peter Svendsen.

På den måde vil Coop kunne prioritere flere danske produkter, som kun kræver kort transport, selv om indkøbsprisen er højere end eventuelle udenlandske alternativer.

Men det er langt fra de eneste initiativer i Coops klimaplan.

”Forbrugerne kommer blandt andet til at opleve planen via klimakampagner og muligheden for at følge deres eget klimaftryk via en app, flere nye grønne klimavenlige varer samt at kunne støtte den grønne omstilling på en række måder. Klimaudfordringen er måske den største miljøudfordring menneskeheden har stået overfor og med den stærkt stigende bevidsthed, der er i befolkningen, er det nødvendigt, at vi er ambitiøse og klar til at tage mange konkrete valg, der kan reducere den klimabelastning, der er ved at drive dagligvarehandel,” siger CSR-direktør i Coop, Signe D. Frese.

Flere artikler fra samme sektion

Hestbjerg Økologi ser optimistisk på fremtiden efter to magre år

Faldende afregningspriser på økologisk svinekød sætter spor i regnskabet hos Danmarks største producent af økologiske svin, men pilen peger den rigtige vej.

03-07-2020 3 minutter Svineproduktion

Solid vækst på det engelske marked

I løbet af det seneste år er det engelske salg af økologiske fødevarer vokset dobbelt så hurtigt som det konventionelle salg, og COVID-19 har givet salget ekstra medvind.

30-06-2020 2 minutter Udland,   Eksport

Kokkeeleverne vil tættere på landmanden

Fremtidens kokke efterlyser mere viden om de råvarer og den bæredygtige udvikling, som de selv skal være med til at forme.

26-06-2020 5 minutter Uddannelse