Annonce

Annonce

Annonce

Jesper, jagthunden Olaf, tvillingerne Sara og Sofie samt storesøster Sandra og Tanja Vall glæder sig over, at Dansk Økojord A/S har gjort det muligt for familien at realisere drømmen om at få sit eget deltidslandbrug. Privat foto

Økofond køber sit 10. landbrug

Dansk Økojord A/S har netop købt sin første ejendom i det nordjyske og råder nu over 680 ha landbrugsjord, og nye handler er på vej.

Da familien Vall i efteråret 2019 kontaktede banken for at få hjælp til finansiering af købet af et nordjysk deltidslandbrug på 46 ha, var der ikke meget hjælp at hente bag skranken. Derfor tog Jesper Vall i november samme år kontakt til Dansk Økojord A/S, som har specialiseret sig i at opkøbe landbrug, frasælger bygninger og udleje jorden på lange kontrakter til yngre økologer.

Sådan endte det også i dette tilfælde. Nu er der skrevet slutseddel, og mandag i denne uge var familien ude for at aflæse diverse forbrugsmålere, inden de senere på måneden flytter de tre km fra deres nuværende bolig til landbruget Kammerherre Økologi, som ligger mellem Aalborg og Nibe.

"Vi har købt bygningerne med dyr og maskiner og seks ha jord, og så forpagter vi de sidste 40 ha af Dansk Økojord," siger Jesper Vall, som er meget tilfreds med forløbet.

Sammen med hustruen Tanja Vall og resten af familien glæder han sig nu til at realisere det store potentiale, som de ser i ejendommen og dens lille besætning af Hereford kvæg.

Nu skal ploven i jorden

Uden jordbrugsfondens mellemkomst var der næppe blevet skrevet under på en slutseddel.

”Det har været en lang proces, da vi først skulle realisere vores gamle ejendom, men vi har hele tiden troet på ideen og fastholdt det gode samarbejde med Dansk Økojord A/S," siger en forårsklar Jesper Vall, som allerede har hyret en landbrugskonsulent.

"Nu skal vi bare ud at finde nogle gode priser på såsæd, og så skal vi have ploven i jorden," siger den nordjyske landbrugsmaskinmekaniker, som drømmer om at få mange forskellige slags dyr og etablere direkte salg fra gården i samarbejde med andre økologer i lokalområdet.

Glæde over første nordjyske ejendom

Kim Qvist, direktør i Dansk Økojord A/S, glæder sig over, at jordbrugsfonden med købet har fået skøde på sin første nordjyske ejendom.

”Som national jordbrugsfond er det vigtigt for os, at sikre investeringer videst muligt i hele landet, og til dato har Silkeborg været vores nordligste investering i det jyske. Derfor er det en stor tilfredsstillelse, at vi netop har indgået en aftale med nogle kompetente forpagtere, Jesper og Tanja Vall, som nu skal drive ejendommen Kammerherrevej 10 videre”, siger direktøren, som dermed har stået i spidsen for købet af 10 ejendomme på tre år.

Går det som han håber, er der flere køb på vej.

"Vi arbejder hele tiden med 4-5 potentielle projekter, og jeg forventer flere køb inden sommerferien," siger Kim Qvist, som pointerer, at landbrugsfonden spiller en vigtig rolle ved at sikre yngre forpagtere muligheden for at blive landmænd uden stor gældsætning.

Dansk Økojord A/S opkøber typisk en hel ejendom og frasælger så efterfølgende bygninger, besætning, foder og maskiner til yngre forpagtere. Den store gældspost, som typisk er jorden, forbliver således i regi af selskabet, og forpagtere kan bruge energien og pengene på deres drift i stedet for at afdrage på en stor gæld.

Dansk Økojord A/S har med en aktiekapital på mere end 36 mio. kr. nu sikret 680 hektar landbrugsarealer for mødet med pesticider og kunstgødning, skriver selskabet i forbindelse med købet af det nordjyske landbrug.

Alene i løbet af de seneste tre måneder har fonden modtaget 700.000 kr. fra borgere, som ønsker at støtte omlægningen til økologisk landbrug.

Flere artikler fra samme sektion

Ægproducenters økonomi på ny nedtur

Igen i 2020 faldt de økologiske ægproducenters dækningsbidrag. Økologiske æg er for billige, og lav notering levner ikke plads til udvikling af produktionen, lyder det fra udvalgsformand.

12-04-2021 3 minutter Æg og fjerkræ,   Økonomi

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd