Annonce

Annonce

Thomas Thomsen i stald med stude

Efter at have lejet 89 ha af Dansk Økojord kan Thomas Thomsen opnå en højere selvforsyningsgrad med foder, uden at han har sat en masse penge i jord. Privat foto

Fonden sprang til, da banken tøvede

Dansk Økojord A/S har i gennemsnit erhvervet 20 ha landbrugsjord om måneden, siden selskabet blev etableret.

Banken ville ikke være med, da Thomas Thomsen og hans svigerfar, Per Tinghøj, ønskede at overtage en naboejendom på knap 100 ha. Derfor kontaktede de Danmarks Økologiske Jordbrugsfond og fondens datterselskab Dansk Økojord, som siden købte ejendommen, og lejede dens 89 ha ud til de to jyske økologer.

For 34-årige Thomas Thomsen, som via et fælles I/S driver Fladhøjgård ved Tjæreborg sammen med sin svigerfar, Per Tinghøj, betød fondens mellemkomst, at de i dag har fået en bedre balance på gården, hvor de årligt opfeder ca. 350 stude til slagtning.

Med det nye opkøb råder Danmarks Økologiske Jordbrugsfond nu over ni landbrugsejendomme, der alle er udlejet til økologer, som på den måde får adgang til jord, uden at de selv skal sætte sig i stor gæld.

Kort om fonden

  • Danmarks Økologiske Jordbrugsfond blev stiftet i februar 2017 af Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening, som vil sikre næste generation af landmænd økologisk jord under neglene – uden at de samtidig får en massiv gæld.
  • Via datterselskabet Dansk Økojord A/S har fonden siden februar 2018 erhvervet landbrugsjord i Danmark og udlejet det til økologiske landmænd.

For Thomas Thomsen og hans svigerfar er det en ideel løsning. De har i nogle år været på udkig efter mere jord til afgræsning og foderproduktion, men da chancen bød sig, ville banken ikke være med.

"Vi havde gennem nogle år kigget på naboejendommen, og da den gik konkurs i sommer, skulle det gå stærkt. Vores bank var ikke særlig samarbejdsvillig, men vi havde hørt om Dansk Økojord, så vi kontaktede Kim Qvist (direktør for Dansk Økojord A/S, red), siger den jyske økolog.

Lejerne køber bygningerne

Han forklarer, at nabogården blev købt af Dansk Økojord efter nogle møder med Merkur Andelskasse og Kim Qvist.

"De kunne godt lide den måde, vi driver vores landbrug på, så Dansk Økojord købte hele ejendommen og solgte bygningerne og syv ha jord videre til os, og så har vi lejet resten af jorden," siger Thomas Thomsen, som netop har taget de nye bygningerne i anvendelse til deres økologiske studeproduktion.

Samtidig sikrer den lejede jord en større selvforsyningsgrad med foder, og han oplever, at det har været helt ukompliceret at indgå en aftale med Dansk Økojord.

"Med denne aftale har vi sikret vores fremtidige produktion, optimeret på driften og skabt et råderum for udvidelser uden at stifte stor gæld. Vi skulle naturligvis efterleve en del krav, men det var alt sammen blot med til at skærpe vores egen opfattelse af vores bedrift," siger Thomas Thomsen.

Der er fortsat plads til yderligere vækst, måtte danskerne ønske den grønne omstilling og investere nogle af sine opsparede midler i aktier.

— Kim Qvist, Dansk Økojord

Han betragter fondens krav om natur-og vildtpleje, drikkevandsbeskyttelse og klimatiltag som nødvendige initiativer for at sikre en bæredygtig og fremtidssikret kurs for driften af landbruget.

Markdriften består i dag af 570 hektar, hvoraf Thomas Thomsen og Per Tinghøj selv ejer 121 ha, mens resten af jorden er lejet.

Arealet vokser med 20 ha om måneden

Efter den senest investering i 89 ha jord ved Tjæreborg, vurderer Kim Qvist, at Dansk Økojord A/S er ved at finde et stabilt fodfæste i det økologiske landbrug. Fonden har i løbet af 32 måneder fået skøder på 640 ha landbrugsjord, som er fordelt på i alt ni ejendomme på Sjælland og i Jylland. Det svarer til et gennemsnitligt opkøb af 20 ha landbrugsjord om måneden, siden Dansk Økojord blev etableret i begyndelsen af 2018.

Direktøren glæder sig over, at alle forpagtere udtrykker tilfredshed med aftalerne og oplyser, at enkelte ovenikøbet er på udkig efter flere arealer.

”Vi har til dato investeret for omkring 75 mio. kr., hvilket vi er meget tilfredse med, og der er fortsat plads til yderligere vækst, måtte danskerne ønske den grønne omstilling og investere nogle af sine opsparede midler i aktier,” siger Kim Qvist.

Med en samlet portefølje på 9 ejendomme er Dansk Økojord A/S foran sine målsætninger, men Kim Qvist håber, at opkøbene kan fortsætte i samme gear.

"Forudsætningen for det er, at danskerne, fonde og virksomheder fortsat vil tegne aktier, så det økologiske areal kan vokse og næste generation af økologiske landmænd kan få muld under støvlerne.

Flere artikler fra samme sektion

Støttepartier vil have stoppet, at statslige midler går til at fremme kødforbruget

Der skal ikke længere bruges offentlige midler på at markedsføre animalske fødevarer gennem landbrugets fonde, hvis det står til regeringens støttepartier.

19-01-2022 2 minutter Politik,   Forbrug

Forskere går i rette med benægtere: Biodiversiteten ér i krise

Et nyt studie har beregnet, at den 6. masseudryddelse sandsynligvis er påbegyndt og er forårsaget af mennesket. Forskerne påviser også, hvordan skeptikere i årevis har forsøgt at skabe tvivl om, hvorvidt der overhovedet ér en biodiversitetskrise.

19-01-2022 5 minutter Biodiversitet,   Forskning

Rasmus Prehn afviser obligatorisk klimamærke

Regeringen undersøger mulighederne for et frivilligt klimamærke på fødevarer, men udelukker, at det kan blive obligatorisk.

19-01-2022 2 minutter Forbrug,   Politik,   Klima