Annonce

Annonce

Torsten Wetche og deltagere i stalden

Torsten Wetche (t.h.) lagde bedrift til kvægmødet. Han strør med have-park-flis om sommeren for at undgå fluer – et aktuelt indspil i debatten om fremtidens strøelse til økologiske husdyr. Foto: Iben A. Christiansen

Første skridt bestemmer retningen for længe ventet udfasning

De økologiske kvægproducenter er med på at udfase brugen af konventionel halm, men tempoet må godt sættes lidt ned.

Af Ekstern skribent
01. oktober 2019, 14:54
Læsetid: 2 minutter

Af: Iben Alber Christiansen

Efter planen skal der loft over, hvor meget konventionel halm, økologer må bruge. Ifølge et oplæg til brancheanbefaling skal mindst 50 pct. af den anvendte halm være økologisk i 2022, dog med en overgangsperiode for systemer med dybstrøelse indtil 2026.

Økonomiske beregninger viser, at 50 pct. reduktion i konventionel halm vil betyde en merudgift på 400-800 kr. pr. dyr pr. år for både malkekvæg og kødkvæg på dybstrøelse, hvis halmen købes uden for bedriften.

Formand: Begynd med 20 pct.

Kød- og mælkeudvalget i Økologisk Landsforening lagde op til debat om emnet, da de i september inviterede til kvægmøde i Farsø. Oplægget satte gang i en livlig debat, for der er naturligvis forskel på, hvordan man bliver berørt af forslaget, alt efter om man har en stald med sengebåse eller har køerne på dybstrøelse. Det blev også pointeret, at det ikke er lige meget, hvilken type halm der er tale om, når man har dybstrøelse.

Målet med udfasningen er at frigøre den økologiske produktion fra den konventionelle, og forslaget vil skabe større behov for og fokus på samarbejde mellem økologiske planteavlere og kød- og mælkeproducenter. Enkelte i forsamlingen udtrykte bekymring for, hvordan de skal skaffe den manglende halm fremover, idet de vil skulle køre langt efter økologisk halm.

»Det er det første skridt, der bestemmer retningen og dermed viser, hvor vi gerne vil hen. Jeg synes, vi skal begynde med et forslag om 20 pct. reduktion og så se, hvordan det spænder af,« foreslog Carsten Sørensen, der er formand for Kødudvalget i Økologisk Landsforening.

En eventuel udfasning af konventionel halm vil blive drøftet på et møde mellem brancheanbefalingens parter i løbet af efteråret.

Iben A. Christiansen er kvægkonsulent i Økologisk Landsforening.

Flere artikler fra samme sektion

Plantebaseret firma søger danske producenter af grøntsager

Salget af økologiske måltidskasser hos Simple Feast er nu blevet så stort, at selskabet kan høste flere fordele ved at handle direkte med danske og svenske producenter af grøntsager.

21-02-2020 4 minutter Plantebaserede fødevarer

Ny regel om brug af ikke-økologisk N-gødning i 2020

FAGLIGT TALT: Alle økologer skal nu dokumentere et behov for N-gødning, når man bruger ikke-økologisk N-gødning. Loftet på de 50 kg udnyttet ikke-øko N pr. ha. falder væk i 2020.

18-02-2020 2 minutter Næringsstoffer,   Fagligt talt

Planteavl kan blive næste bølge for maskinstationer

Økologisk markdrift kræver nogle gange særlige løsninger, udstyr og større præcision. Maskinstationerne kan byde ind med løsninger, hvis flere økologer efterspørger dem.

14-02-2020 3 minutter Planteavl