Annonce

Annonce

Annonce

Holistisk afgræsning egner sig godt til kalve og ungdyr af malkekøer. Arkivfoto: Irene Brandt

Holistisk afgræsning er et godt alternativt

FAGLIGT TALT: Holistisk afgræsning er godt for dyrene, lagrer kulstof, gør jorden mere frugtbar og giver biodiversitet med mange forskellige plantearter og blomster.

Af: Carsten Markussen, rådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Højtydende malkekøer kan være udfordrende at holde i et holistisk afgræsningssystem, men hvis du satser på lavt input, billig fodring og en moderat ydelse, er holistisk afgræsning oplagt. Det fungerer bedst, hvis der er et stort afgræsningsegnet areal, gerne 0,4 ha pr ko. I så fald kan der blive til et slæt på nogle marker og afgræsning langt hen på efteråret, hvis jordbunden egner sig til det. En meget stor del af køernes foder kan dermed hentes på marken af køerne og er meget billigt høstet.

Holistisk afgræsning egner sig godt til kalve og ungdyr af malkekøer. Her kan du høste alle fordelene. Når de får et nyt stykke græs hver dag, vil dyrenes tilvækst stige på grund af den store ædelyst og minimering af indvoldsorm og andre parasitter. Den daglige kontakt og positive oplevelse med nyt friskt græs ved tilsyn og flytning gør dyrene tamme og nemme at arbejde med.

Kødkvægsdyr kan høste de samme fordele som kvierne med tamme dyr og billig fodring. Hvis de går på naturgræs, kan dyrenes udbytte af dette højnes betydeligt. Slagtedyr kan, på gode græsarealer med nyt græs dagligt, færdigfedes direkte fra marken.

Kort fortalt går holistisk afgræsning ud på, at afgræsningsmarkerne deles op i 25-30 små folde, så der er græs til en dag i hver fold, og så dyrene får en ny fold hver dag. Det kan også gøres, ved at 8-10 folde underopdeles med en fronttråd - og gerne bagtråd - der flyttes frem i to dage, hvorefter dyrene flyttes til næste fold. Efter første afgræsningsrunde står der et ”slæt”, som er klar til at blive afgræsset. Dyrene skal ikke æde i bund, tværtimod skal de træde ca. 40 pct. af græsset ned, så der opbygges kulstof og frugtbarhed i jorden. Det sikrer en hurtig genvækst.

Du har mulighed for at blive meget klogere på holistisk afgræsning, hvis du melder dig til ØkologiRådgivning Danmarks erfagruppe om holistisk afgræsning. Vi har i snart mange år haft en klog, god flok. I år bliver det måske to grupper med en tovholder, der er erfaren i holistisk afgræsning.

Flere artikler fra samme sektion

Nøglen til succes: Start med de nemme og hurtige afgrøder

Jes Hjort-Malmberg var nødt til lynhurtig at spore sig ind på, hvilke afgrøder han skulle dyrke, da han droppede jobbet som assurandør for at forfølge drømmen om at leve af et økologisk gartneri på kun 800 kvm

03-03-2021 9 minutter Serie: Økotopen

Samdyrkning af spidskål og hestebønner – et godt match

Et forsøg med samdyrkning i rækker af spidskål og hestebønner har vist gode takter, når det gælder næringsstofudnyttelse og samlet udbytte. Friske hestebønner dyrket som grønsag har potentiale til at blive et højværdi-produkt. Hestebønne kan samtidig være gavnlig på flere måder i økologiske systemer. Det kræver dog, at udfordringer eksempelvis omkring høst løses

03-03-2021 3 minutter frugt-baer-groent,   Grøntsagsproduktion,   Forskning

Naturlig immunitet mod rødpletsyge kan forhindre værditab i økologisk ørredproduktion

KRONIK: Rødpletsyge (RMS) er en sygdom, der forårsager røde sårlignende mærker på regnbueørreder. Sygdommen slår ikke fiskene ihjel, men fisken bliver et mindre attraktivt produkt, og værdien falder. At skabe naturlig immunitet hos yngre fisk skal måske være en del af løsningen.

03-03-2021 7 minutter Kronik,   Akvakultur