Annonce

Annonce

Annonce

Selvom den mekaniske jordbearbejdning i økologien udgør en klimabelastning, er der andre faktorer, hvor økologien er mere klimavenlig end den konventionelle produktion. Foto: Colourbox

Klimamyte er ved at blive manet i jorden

Ifølge Landbrug & Fødevarer er der ikke belæg for at hævde, at økologi er mere klimabelastende end konventionelt landbrug.

De seneste måneder er fortællingen om, at økologi skulle være mere klimabelastende end konventionelt landbrug, blevet afvist af flere forskere. 

Nu melder Landbrug & Fødevarer (L&F) sig i koret, idet Anders Klöcker, der er L&F's områdedirektør, i et debatindlæg på altinget.dk, skriver, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for at konkludere, at der er markante forskelle på økologisk og konventionel landbrugsproduktion.

Hans indlæg kommer som et svar på et andet debatindlæg fra 27. februar, hvori landmand Knud Jeppesen foreslår, at man trækker støtten fra "klimabelastende økologi":

"Mærkeligt, at man så ikke trækker støtten væk fra økologien, når flere forskere har beregnet, at klimabelastningen er væsentligt højere dér per kilo fødevare end i velgødede planter i det moderne landbrug," skrev Knud Jeppesen.

Økologi sparer på energien

Til det svarer Anders Klöcker bl.a. med henvisning til livscyklusanalyser:

"Selvom man kunne foranlediges til at tro, at den økologiske produktion har højere klimaaftryk på grund af mere jordbearbejdning og lidt lavere fodereffektivitet, er der altså også faktorer, som trækker den anden vej - som for eksempel sparet energiforbrug til handelsgødning og plantebeskyttelsesmidler."

Anders Klöcker tilføjer, at der i december blev stillet et spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg til ministeren om klimabelastningen per kilo produceret enhed for hhv. økologisk og konventionel produktion af grisekød, mælk og kyllinger. 

Svaret er endnu ikke kommet, men ifølge Anders Klöcker "peger fire af landets førende forskere inden for området på, at der hverken på baggrund af danske eller internationale opgørelser kan siges at være markant forskel på klimaaftrykket for økologisk og konventionel produktion inden for de tre produkttyper".

Forbruget af kød er afgørende

Anders Klöcker nævner ikke, hvilke specifikke livscyklusanalyser han henviser til. Han skriver heller ikke navnene på de fire forskere, men omkring nytår udsendte forskningscentret Icrofs en pressemeddelelse, hvori forsker Marie Trydeman Knudsen, som i øvrigt netop er indtrådt i Klimarådet, udtalte, at baseret på livscyklusanalyser er der intet grundlag for at konkludere, at der er væsentlige forskelle på klimabelastningen mellem de to produktioner. 

Samtidig var der i pressemeddelelsen henvisning til fire konkrete livscyklusanalyser. Linkene til dem kan findes i bunden af denne artikel.

Også Jørgen E. Olesen, professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, har udtalt til Jyllands-Posten i januar, at der ikke er nogen nævneværdig forskel på klimaaftrykket:

"Der er mindre intensive elementer i økologisk dyrkningspraksis. F.eks. mindre brug af sprøjtegifte og gødning, hvilket mindsker klimabelastningen. Men udbyttet er også mindre. Når man regner CO2-udledningen ud ved et kilo korn, kød eller mælk, er der stort set ingen forskel på, hvordan det er produceret."

Både han og Marie Trydeman Knudsen gør det klart, at det er forbruget af kød, der for alvor påvirker klimaet - ikke om man vælger økologiske eller konventionelle fødevarer.

De fire livscyklusanalyser, som Icrofs henviser til, er disse:

Flere artikler fra samme sektion

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd

Danmarks største landbrugsmesse har fundet ny dato

Agromek skulle oprindeligt være afholdt i oktober sidste år, så blev messen skubbet til januar i år, og nu er en ny dato fastlagt i 2022.

09-04-2021 2 minutter Messer