Annonce

NOFF_DAN-okt-nov.jpg

Annonce

Okologisk-Inspirationsdag-2021-(A2).png

Annonce

Daka_oktober-compressed.jpg
Nærbillede af hasselmus

Tilskudsordningen 'Plant for vildtet' skal bidrage til flere yngle- og fødemuligheder og skabe skjul og læ til vildtet. Foto: Danielle Schwarz/Wikimedia Commons

Plant for mus og vildt

Naturstyrelsen udbyder flere forskellige ordninger, hvor landmænd kan få tilskud til at plante træer og buske i det åbne land.

Hvis landmænd vil skabe flere levesteder for vilde planter og dyr, har Naturstyrelsen lige nu flere tilbud på hylden. Det drejer sig om tilskud til indkøb af planterne men ikke til arbejdet med at få dem i jorden og passe dem.

'Plant for vildtet', hedder en ordning, der giver tilskud til at plante i det åbne land. Tilskuddet er 75 pct. af planteprisen, og det gives til 39 udvalgte, hjemmehørende arter. Naturstyrelsen leverer planterne og garanterer kvaliteten. Ordningen er målrettet mindre beplantninger, så flest muligt kan få glæde af ordningen. Kommer der mange ansøgninger, kan det derfor betyde, at der lægges loft over plantetallet til den enkelte ansøger, skriver Mads Juul og Lisbeth Knudsen på ØkologiRådgivning Danmarks Rådgiverbloggen.

Plant for hasselmusen

En mere specifik tilskudsordning er 'Plant for hasselmusen'. Den er målrettet 20 udvalgte kommuner i den sydlige og østlige del af landet, hvor hasselmusen lever. Hasselmusen er en lille pelset sag - en såkaldt syvsover, der kravler i træer, og som finder føde i buske og krat. Den har brug for beskyttelse, og derfor er det muligt at få 90 pct. tilskud til arter som fx eg, fuglekirsebær, hæg, almindelig røn, hassel, syren, kvalkved, slåen, hvidtjørn og roser. Er der allerede brombær, hindbær og kaprifolium i området, anbefaler Naturstyrelsen at bevare dem, da de giver hasselmusen gode muligheder for at klatre. Plantningen, der primært skal bestå af buske, skal laves i tilknytning til skov eller læhegn, da hasselmusen kun er i stand til at vandre over korte afstande og ikke bryder sig om at krydse åbent land.

Plant for birkemusen

En anden mus, birkemusen, har ligesom hasselmusen brug for en hjælpende hånd. Den har brug for flere små oaser, hvor den kan holde til, og det er derfor en betingelse for tilskud, at man planter på landbrugsjord, der tages ud af normal drift. Man skal plante buske, og anbefalingen er at gøre det med god afstand, eller med et åbent, græsdækket areal i midten af plantningen. Arealet kan med fordel ligge i forbindelse med levende hegn eller permanent græs. Tilskuddet er også her 90 pct. af planteprisen, og første prioritet har projekter i kommuner, hvor birkemusen er observeret. Det drejer sig om Billund, Esbjerg, Haderslev, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Kolding, Lemvig, Morsø, Struer, Thisted, Tønder, Varde, Vejen og Vejle kommuner.

To ansøgningsrunder om året

Alle tre ordninger kan søges forår og efterår. Ansøgningsfristerne er:

  • 31. oktober til forårsplantning

  • 30 april til efterårsplantning

Annonce

Okologisk-Inspirationsdag-2021-(A2).png

Flere artikler fra samme sektion

Fugleinfluenza igen på vej til Danmark

Fund af fugleinfluenza i vilde fugle i Vadehavet tyder på, at en ny sæson for fugleinfluenza står for døren. Fødevarestyrelsen opfordrer borgere til at tippe om fund af døde fugle, og beder fjerkræejere om at have ekstra fokus på smittebeskyttelse.

22-10-2021 3 minutter Æg og fjerkræ

Kok serverede blomkålsstænger til kødglade mænd: »Det er stadig den ret, de snakker om«

Kok Torben Kiel Hviid ser med bekymring på det, han betegner som dalende kvalitet af vores mad samt overforbruget af kød og råvarer fløjet hertil fra fjerne dele af verden. Som ejer af øko-cateren Groft prioriterer han at bruge grønt i sæson, små mængder kød og råvarer uden tilsætningsstoffer.

22-10-2021 13 minutter Gastronomi,   Forbrug,   Bæredygtighed

Stigende tendens til fjerpilning i økologiske etagesystemer skal stoppes

KRONIK: De seneste tre til fem år er der i økologien set en stigende forekomst af fjerpilning i høneflokkene, herunder også i de populære etagesystemer. Innovationscenter for Økologisk Landbrug vil sammen med producenterne finde veje til at forebygge det allerede i opstartsperioden.

21-10-2021 3 minutter Kronik,   Æg og fjerkræ,   Dyrevelfærd