Annonce

GreenF-september.png

Annonce

Daka_oktober-compressed.jpg
Nyfremspiret korn i rækker

Mængden af blomstrende urter og humlebier var større i marker, hvor der var 10 cm mellem kornplanterne i rækken, end hvor kornet stod tættere. Udbyttet var til gengæld det samme, viser en ny undersøgelse. Foto: Karen Munk Nielsen

Plantetal i korn påvirker biodiversiteten

Lidt afstand mellem kornplanter i rækken gavner blomster og bier, og udbyttet bliver ikke nødvendigvis mindre, viser svensk forskning.

I økologiske kornmarker er der sammenhæng mellem udbytte og mængden af blomstrende ukrudt. Jo mere ukrudt, jo mindre udbytte. Men blomstrende ukrudt har også sine positive sider og giver bl.a. levemuligheder for flere insekter og dermed føde til fugle og andre dyr.

En svensk undersøgelse dokumenterer, at der er mere liv i økologiske kornmarker end i konventionelle - det gælder både blomstrende ukrudt og humlebier. Det er ikke i sig selv et overraskende resultat, for andre undersøgelser har tidligere vist det samme. I rapporten ’Økologiens bidrag til samfundsgoder’ fra 2015 blev effekten af økologi opgjort til 30 pct. større biodiversitet.

Forskerne bag den nye undersøgelse, der er gennemført i Sverige, og som har fokus på humlebier og blomstrende ukrudt, har imidlertid gjort en anden interessant observation i de økologiske marker. De sammenholder plantetallet i markerne med udbyttet og med forekomsten af blomster og bier og konkluderer, at det er muligt at tilgodese og styrke biodiversiteten, samtidig med at man opretholder udbyttet af korn.

Svensk undersøgelse viser, at det ikke påvirker udbyttet at gå fra fem til ti cm’s planteafstand i kornrækken (højre). Til gengæld stiger både mængden af blomster (venstre) og antallet af blomstrede arter (midt).
Svensk undersøgelse viser, at det ikke påvirker udbyttet at gå fra fem til ti cm’s planteafstand i kornrækken (højre). Til gengæld stiger både mængden af blomster (venstre) og antallet af blomstrede arter (midt).. Kilde: Reduced crop density increases floral resources to pollinators without affecting crop yield in organic and conventional fields, Journal of Applied Ecology, 2021

Mængden af blomstrende urter og humlebier var nemlig større i marker, hvor der var 10 cm mellem kornplanterne i rækken, end hvor kornet stod tættere. Udbyttet var til gengæld det samme.

I gennemsnit var udbyttet i de økologiske marker i undersøgelsen 36 pct. lavere end i de konventionelle marker hvilke svarer ganske godt til danske forhold.

Flere artikler fra samme sektion

Forbrugerrådet Tænk: Læg klimakrav ind i Ø-mærket

Der blev luftet frustrationer fra fødevarebranchen, da greenwashing og klimamærkning blev diskuteret på årets økologikongres. Flere mener, at klimakrav med fordel kan lægges ind i økologimærket.

26-11-2021 6 minutter Økologikongres 2021,   Forbrug,   Klima

Ministerium lancerer en vild julekalender

Miljøministeriet lancerer 1. december en julekalender med 24 fantastiske fortællinger om alt fra padder og præstebiller til Danmarks vildeste naturforvalter.

26-11-2021 3 minutter Biodiversitet

Hegnsholts høns lever af restprodukter som mask, pulp og chillisovs

Ægproducent Johanne Schimming har så gode erfaringer med at fodre sine høns med økologiske restprodukter fra fødevareindustrien, at der efter hendes vurdering bør være basis for at etablere en foderfabrik, der kan stå for produktion og distribution af foder til flere landbrug, som ønsker at være en del af den cirkulære økonomi.

26-11-2021 4 minutter Økologikongres 2021,   Æg og fjerkræ