Annonce

Annonce

Annonce

Nyfremspiret korn i rækker

Mængden af blomstrende urter og humlebier var større i marker, hvor der var 10 cm mellem kornplanterne i rækken, end hvor kornet stod tættere. Udbyttet var til gengæld det samme, viser en ny undersøgelse. Foto: Karen Munk Nielsen

Plantetal i korn påvirker biodiversiteten

Lidt afstand mellem kornplanter i rækken gavner blomster og bier, og udbyttet bliver ikke nødvendigvis mindre, viser svensk forskning.

I økologiske kornmarker er der sammenhæng mellem udbytte og mængden af blomstrende ukrudt. Jo mere ukrudt, jo mindre udbytte. Men blomstrende ukrudt har også sine positive sider og giver bl.a. levemuligheder for flere insekter og dermed føde til fugle og andre dyr.

En svensk undersøgelse dokumenterer, at der er mere liv i økologiske kornmarker end i konventionelle - det gælder både blomstrende ukrudt og humlebier. Det er ikke i sig selv et overraskende resultat, for andre undersøgelser har tidligere vist det samme. I rapporten ’Økologiens bidrag til samfundsgoder’ fra 2015 blev effekten af økologi opgjort til 30 pct. større biodiversitet.

Forskerne bag den nye undersøgelse, der er gennemført i Sverige, og som har fokus på humlebier og blomstrende ukrudt, har imidlertid gjort en anden interessant observation i de økologiske marker. De sammenholder plantetallet i markerne med udbyttet og med forekomsten af blomster og bier og konkluderer, at det er muligt at tilgodese og styrke biodiversiteten, samtidig med at man opretholder udbyttet af korn.

Svensk undersøgelse viser, at det ikke påvirker udbyttet at gå fra fem til ti cm’s planteafstand i kornrækken (højre). Til gengæld stiger både mængden af blomster (venstre) og antallet af blomstrede arter (midt).
Svensk undersøgelse viser, at det ikke påvirker udbyttet at gå fra fem til ti cm’s planteafstand i kornrækken (højre). Til gengæld stiger både mængden af blomster (venstre) og antallet af blomstrede arter (midt).. Kilde: Reduced crop density increases floral resources to pollinators without affecting crop yield in organic and conventional fields, Journal of Applied Ecology, 2021

Mængden af blomstrende urter og humlebier var nemlig større i marker, hvor der var 10 cm mellem kornplanterne i rækken, end hvor kornet stod tættere. Udbyttet var til gengæld det samme.

I gennemsnit var udbyttet i de økologiske marker i undersøgelsen 36 pct. lavere end i de konventionelle marker hvilke svarer ganske godt til danske forhold.

Flere artikler fra samme sektion

Crowdfunding blev ingen genvej til øget vækst for selskab bag økologiske måltidskasser

Simple Feast dropper crowdfunding som middel til at sikre yderligere kapital til selskabets ambitiøse vækstplaner.

16-07-2021 2 minutter finansiering

Tyrekalve skal have en økologisk fremtid

Forskere ved Aarhus Universitet vil udvikle to koncepter for kalve- og ungdyrkød fra den økologiske mælkeproduktion. Koncepterne er baseret på græs, og det hele begynder med kalve, der får masser af mælk hos ammetanter.

16-07-2021 4 minutter

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning