Annonce

Annonce

Annonce

Henrik Bovbjerg i sti med polte

Henrik Bovbjerg ejer Bovbjerg Økologi A/S sammen med Bertel Hestbjerg. Deres økologisk avlede grise vækker ikke kun interesse i Danmark - også tyske producenter har henvendt sig - men hidtil har Bovbjerg Økologi A/S ikke haft tilladelse til at sælge polte til Tyskland. Foto: Jonas Fotografi

Søer, der får færre unger, fylder nu mere end halvdelen af øko-markedet

Polte med hollandske og norske gener, som er opformerede under økologiske forhold, er på få år blevet de dominerende i dansk, økologisk svineproduktion.

Vi skal ikke mange år tilbage for at finde en situation, hvor langt størstedelen af den økologiske svineproduktion herhjemme var baseret på konventionelle sopolte avlet til konventionelle forhold.

Livet som frilands-so er et ganske andet end som konventionel stald-so, og derfor var ønsket om et økologisk avlsprogram med fokus på eksempelvis moderegenskaber stort i den økologiske branche.

I 2017 blev ønsket indfriet, da Bovbjerg Økologi A/S blev etableret som Danmarks første økologiske opformering, og i dag udgør de såkaldte TN70 polte fra avlsselskabet Topigs Norsvin mere end halvdelen af de polte, der bliver solgt til økologiske svineproducenter herhjemme.

"Vi har løbende udvidet antallet af opformeringsdyr, og vi har faktisk kunnet sælge alt fra start til nu. Her i foråret har vi haft en periode med total udsolgt," fortæller Henrik Bovbjerg, som sammen med Bertel Hestbjerg ejer Bovbjerg Økologi A/S. TN70 grisene udmærker sig blandt andet ved mindre kuldstørrelser, som betyder højere fødselsvægt og større og mere robuste smågrise. I år forventer Henrik Bovbjerg at sælge mere end 3.000 TN70 polte til de økologiske svineproducenter herhjemme.

"Da vi har over halvdelen af markedet herhjemme, så er TN70 allerede blevet den dominerende polt i økologisk svineproduktion. Jeg tror på, at den i løbet af en årrække vil udgøre 80-90 pct.," siger Henrik Bovbjerg.

Tysk efterspørgsel

Det er ikke kun i Danmark, at de økologisk opformerede TN70-grise har vækket interesse. Henrik Bovbjerg har også fået en del henvendelser fra tyske økologiske svineproducenter.

"Der er næsten lige så mange økologiske søer i Tyskland som i Danmark, og de har samme regler for indkøb af avlsdyr som i Danmark. Hidtil har vi ikke haft en tilladelse til at sælge polte i Tyskland, men vi arbejder lige nu på at udforme en aftale, så det bliver muligt," siger Henrik Bovbjerg og tilføjer:

"Den økologiske branche er ikke større, end at vi sagtens kan levere til alle danske producenter og i princippet også alle de tyske. Det ville udligne omkostningerne til avlen og give endnu flere kræfter til at avle på en endnu mere specialiseret so til de økologiske forhold."

Som en del af avlsarbejdet deltager Bovbjerg Økologi i GUDP-projektet »Porganix« under ledelse af Aarhus Universitet med formål at udvikle økologiske avlsmål.

Flere artikler fra samme sektion

Crowdfunding blev ingen genvej til øget vækst for selskab bag økologiske måltidskasser

Simple Feast dropper crowdfunding som middel til at sikre yderligere kapital til selskabets ambitiøse vækstplaner.

16-07-2021 2 minutter finansiering

Tyrekalve skal have en økologisk fremtid

Forskere ved Aarhus Universitet vil udvikle to koncepter for kalve- og ungdyrkød fra den økologiske mælkeproduktion. Koncepterne er baseret på græs, og det hele begynder med kalve, der får masser af mælk hos ammetanter.

16-07-2021 4 minutter

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning