Annonce

Annonce

Sommerfugle på blomster

ØL forventer, at regler om naturtiltag på økologiske arealer vil være på plads fra 2021 - samme år som EU’s reviderede landbrugspolitik efter planen skal træde i kraft. Foto: Colourbox

ØL håber på naturkrav for økologer fra 2021

Naturen skal også have plads på de økologiske marker - derfor arbejder økologer for at gøre naturtiltag til et krav i økologien. Samtidig kører foreningen et nyt naturprojekt.

Krav om naturtiltag på økologiske marker kan være en realitet om et par år. Økologisk Landsforening arbejder i hvert fald lige nu på at få det implementeret i det økologiske regelsæt.

Ifølge Sybille Kyed, der er landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening (ØL) er der tilsagn fra Miljø- og Fødevareministeriet om at arbejde videre med forslaget, der vil indebære, at en økolog skal have et naturtiltag for hver femte ha areal, denne besidder.

»Det er tænkt som tiltag, der er nemme at indpasse på sine arealer. Det kan for eksempel være små ukurante bevoksninger eller at opretholde markskel. Det er helt klart med tanke på at give de naturlige strukturer i landbrugslandskabet en værdi. Siden Anden Verdenskrig har vi fjernet alle disse strukturer - nu vil vi prøve at spole det tilbage,« siger Sybille Kyed.

Sidste år holdt foreningen et møde i Landbrugsstyrelsen om naturkravene, og styrelsen har nu bedt forskere ved Københavns Universitet om at udarbejde et katalog over, hvilke naturtiltag der kunne være tale om, og hvordan det skal håndteres. 

Hensigten er, at kravene skal være en del af økologireglerne for de danske økologer, og selvom arbejdet ifølge Sybille Kyed er »en lille smule forsinket«, er forventningen fortsat, at reglerne vil være på plads fra 2021 - samme år som EU’s reviderede landbrugspolitik efter planen skal træde i kraft. At det er knap to år ude i fremtiden, handler ikke blot om at få udarbejdet reglerne mest hensigtsmæssigt, men også om at give landmændene varsling i ordentlig tid.

Nyt projekt undervejs

Sideløbende med foreningens politiske arbejde er ØL’s økologikonsulent Bent Rasmussen i gang med et projekt, der skal munde ud i et værktøj til, hvordan man som landmand bedst prioriterer naturen.

På otte udvalgte ejendomme afprøves værktøjets evne til at gøre bedrifternes naturtilstande målbare og sammenlignelige. Bent Rasmussen håber, at det kan føre til intern konkurrence ude hos landmændene, som dermed vil forsøge at overgå sig selv og hinanden ved at score flere og flere ’natur’-point.

En håndfuld biologer, der tidligere har arbejdet med natur i landbruget, er tilknyttet projektet.

Flere artikler fra samme sektion

Midt i klimakrisen bruger EU millioner på at øge kødforbruget

Det vækker undren i Økologisk Landsforening, at EU har brugt næsten en halv mia. kr. på at støtte kampagner, der skal øge kødforbruget.

20-02-2020 4 minutter Klima,   EU,   Bæredygtighed,   Mere grønt mindre kød

Nu smækker EU døren i for to pesticider

Det bliver forbudt at importere og sælge frugt og grønt i EU, hvis fødevarerne indeholder rester af to pesticider mistænkt for at skade hjernens udvikling.

18-02-2020 2 minutter Pesticider,   EU

148.000 økologer forsvandt på et år

Mens det økologiske landbrugsareal fortsætter med at vokse på globalt plan, skete der ifølge en ny international rapport i 2018 et bemærkelsesværdigt fald i antallet af registrerede økologer.

13-02-2020 3 minutter Udland,   Statistikker