Annonce

GreenF-september.png

Annonce

Daka_oktober-compressed.jpg
Honningbi på en tidselblomst

Forskere har fundet op mod 13 forskellige typer af mikroplast på honningbier indsamlet i København, oplandet og landområder. Foto: Colourbox

Bier er befængt med mikroplast

Der er endnu meget, man ikke ved om mikroplast, men flere studier peger på, at eksponeringen kan skade insekterne og jordens frugtbarhed. Nylig analyse viser, at landbrugsjord indeholder tusindvis af plaststykker.

Mikroplast findes i selv de fjerneste dele af verden.

De små plaststykker, der stammer fra bl.a. syntetiske fibre, plastikposer, kosmetik og bildæk er blevet fundet så langt væk som Antarktis, og nu viser det sig, at de hægter sig fast på bierne, som var de pollen.

I et nyt studie publiceret i tidsskriftet Science of the Total Environment har forskere undersøgt honningbier fra København, oplandet og landområder og fandt op mod 13 forskellige plasttyper på de pollenspredende insekter. De fleste mikroplastpartikler blev fundet på bier fra byen, men mængden var næsten den samme for bierne fra landområderne. Det tyder ifølge forskerne på, at udbredelsen af mikroplast er næsten lige så stor i landområder som byer, da vinden kan bære de små fragmenter med sig over større afstande.

"Jeg havde forventet 'renere' bier på landet end i det centrale København," skriver medforfatter Roberto Rosal, fra University of Alcalá, Spanien, i en e-mail til National Geographic.

"Men det kan forklares med den høje mobilitet af de små mikroplaststykker," tilføjer han.

Den hyppigste form for mikroplast, som blev fundet, var fragmenter, der af forskernes defineres som asymmetriske små plaststykker, der kan være knækket af større plastflader.

De næsthyppigste fund var mikroplast i form af aflange fibre; her var der en overvægt af tøjfibre fra polyester, der er et syntetisk materiale, dernæst polyethylen, som bl.a. findes på indersiden af mælkekartoner, på spande og afløbsrør, mens den tredje mest forekommende variant var polyvinylklorid, der f.eks. anvendes til drænrør, flasker og dunke.

Mikroplast

Mikroplast er nu så udbredt, at det er nærmest umuligt at undgå det. Det findes både i drikkevandet, vores fødevarer og selv i luften. Når man indånder mikroplast, kan de små partikler nå lungerne og fordøjelsessystemet, men ingen ved, hvad en livslang eksponering betyder for sundheden.

Dyreforsøg viser, at mikroplast kan forstyrre stofskiftet og tarmsystemet.

Mikroplast kan bl.a. komme fra emballering af fødevarer og flaskevand; når man skruer låget af og på, kan det udskille mikroplast.

Kilde: Syddansk Universitet

Landbrugsjord er fyldt med plast

Selvom den nye analyse indikerer, at mængden af mængden af mikroplast er højere i byer, er landbrugsjord faktisk også fyldt med mikroplast, konkluderer en tidligere analyse fra Technicsche Universität, Berlin.

Analysen, der blev offentliggjort omkring nytår, viser, at der almindeligvis er ca. 13.000 plastpartikler per kg jord. Hovedårsagen menes at være udbragt spildevand på markerne samt landmænds anvendelse af afdækningsplast, kunstvanding, dækslitage og andet affald.

Luca Nizzetto, der forsker i bl.a. mikroplast ved Norwegian Institute for Water Research, har tidligere skrevet i en kronik, at der efter hans vurdering ender op mod 300.000 ton mikroplast i nordamerikansk landbrugsjord om året.

I hvilken grad mikroplast isoleret set påvirker dyr, mennesker og jorden, er ikke klarlagt, og en rapport fra Miljøstyrelsen udgivet i 2018 konkluderede, at den daværende viden om mikroplast var "særdeles mangelfuld".

Mere cadmium i afgrøder

Flere studier peger dog på, at mikroplast i kombination med andre foreningskilder såsom pesticider kan have en forstærket giftig påvirkning og hæmme jordens frugtbarhed. Mikroplast lader til ligefrem at suge kemikalier til sig som en svamp.

I et nyligt kinesisk studie fandt forskere ud af, at mikroplast - helt specifikt polystyren - ikke isoleret set øgede dødeligheden hos honningbier, men det påvirkede deres tarmflora på en måde, som ifølge forskerne kan have "markante sundhedsrisici". De så en markant overdødelighed hos bierne, når de blev eksponeret for en kombination af mikroplast og antibiotikummet tetracyklin.

I et studie fra sidste år fandt forskere også en forøget negativ effekt hos zebrafisk, når de blev eksponeret for en kombination af mikroplast og kemikalier, frem for hvis de kun blev eksponeret for enten kemikalierne eller mikroplasten.

I et andet eksperiment fra 2019 prøvede agronom Mary Beth Kirkham fra Kansas State University at dyrke hvedeafgrøder sammen med mikroplast og det kræftfremkaldende stof cadmium, der kan forekomme i slam. Skuddene dyrket i jord med mikroplast havde 1,5 gange så meget cadmium i sig, som skuddene dyrket uden mikroplast.

Hun kunne derudover se, at den plastforurenede jord havde større problemer med at lede vand væk, og efter en måned måtte hun stoppe eksperimentet, fordi planterne begyndte at dø.

"Jeg mener, at det er et alvorligt problem. Vi producerer milliarder af ton plast hvert år," siger hun til miljøorganisationen NRDC, der tidligere på året skrev en artikel om den stigende plastforurening i landbruget.

Flere artikler fra samme sektion

Forbrugerrådet Tænk: Læg klimakrav ind i Ø-mærket

Der blev luftet frustrationer fra fødevarebranchen, da greenwashing og klimamærkning blev diskuteret på årets økologikongres. Flere mener, at klimakrav med fordel kan lægges ind i økologimærket.

26-11-2021 6 minutter Økologikongres 2021,   Forbrug,   Klima

Ministerium lancerer en vild julekalender

Miljøministeriet lancerer 1. december en julekalender med 24 fantastiske fortællinger om alt fra padder og præstebiller til Danmarks vildeste naturforvalter.

26-11-2021 3 minutter Biodiversitet

Hegnsholts høns lever af restprodukter som mask, pulp og chillisovs

Ægproducent Johanne Schimming har så gode erfaringer med at fodre sine høns med økologiske restprodukter fra fødevareindustrien, at der efter hendes vurdering bør være basis for at etablere en foderfabrik, der kan stå for produktion og distribution af foder til flere landbrug, som ønsker at være en del af den cirkulære økonomi.

26-11-2021 4 minutter Økologikongres 2021,   Æg og fjerkræ