Annonce

Annonce

Køer står imellem træer

Den økologiske mælkeproducent Mads Helms har plantet træer på sin bedrift, hvor køerne nyder godt af den ekstra foder og skygge, som træerne tilbyder. Foto: Mads Helms

Driftsøkonom ser penge i skovlandbrug

Træer på bedriften hjælper ikke kun klimaet og dyrene - de kan også give landmanden en merindkomst, lyder det fra Sagro.

Flere træer på bedriften gavner både jorden, klimaet og dyrene, men det kan faktisk også gavne landmandens økonomi. Det mener driftsøkonom Lars Just Elnegaard fra Sagro, der har regnet på økonomien i at plante træer på marken. Der er vel at mærke tale om træer, som er plantet i rækker og ikke som decideret skov.

“Ud fra et økonomisk perspektiv, så ser skovlandbrug meget lovende ud,” konkluderer han efter at have analyseret to bedrifter, der er gået i gang med træplantningen; Mads Helms ved Ejstrupholm og Bjarne Larsen i Forum ved Esbjerg.

Bjarne Larsen har plantet frugt- og nøddetræer, og efter anlægs- og pasningsomkostninger vil det øge hans DB2 fra 4.000-6.000 kr. per hektar til ca. 18.000 kr. per hektar. Resultatet forudsætter blandt andet EU’s særlige frugt- og bærtillæg.

Det tillæg har Mads Helms dog ikke, da han har valgt andre træer, der er mere egnede til hans mælkebedrift. Til gengæld kan han løfte sit DB2 med 8.900 kr. per hektar, såfremt han opnår en højere mælkepris ved Them Mejeri, der har været interesse i at producere en særlig mælk fra skovlandbruget. Hvis han ikke opnår denne merpris, vil bedriftens DB2 være uændret.

“Skovlandbrug kan bidrage med flere positive effekter til landmanden herunder øget kulstoflagring, dyrevelfærd og naturværdi. Fra et økonomisk synspunkt kan skovlandbrug dog også interessant. I de tre cases, der er analyseret i ‘InTRÆgrer 2.0’ (projekt om skovlandbrug, red.), ser vi en tydelig positiv økonomisk effekt ved at plante træer på omdriftsarealer, under de antagelser der er lagt bag udregningerne. De afledte effekter ved at plante træer, såsom skygge, læ og bedre vandholdelsesevne i jorden kan også resultere i et forbedret økonomisk afkast under specifikke vilkår,” siger Mette Kronborg, der er konsulent i Økologisk Landsforening.

Er man interesseret i at høre mere om skovlandbrug, kan man besøge Bjarne Larsens bedrift ved et åbent hus-arrangement den 5. december kl. 10-14. Det er gratis at deltage, men kræver dog tilmelding senest den 1. december.

Lars Just Elnegaard vil også fremlægge sine økonomiske analyser af de i alt tre cases, som han har vurderet, heriblandt de to der nævnes i denne artikel.

Flere artikler fra samme sektion

De økologiske slagtninger bliver ikke ramt af coronaudbrud hos Danish Crown

Cronaudbruddet hos Danish Crown-ansatte får i første omgang ingen konsekvenser for slagtningen økologiske grise.

29-07-2020 3 minutter Corona,   Svineproduktion

Økologisk Landsforening arbejder på et valgfag i økologi

Nordjyllands Landbrugsskole udvikler sammen med Økologisk Landsforening et helt nyt undervisningstilbud om økologi til skolens studerende på 1. Hovedforløb.

09-07-2020 3 minutter Uddannelse

Handel med grovfoder mellem økologer

KRONIK: Det kan være en god idé at handle grovfoder med naboen, men man bør have en klar aftale som forudsætning. ØkologiRådgivning Danmark har igen i år udarbejdet et vejledende prisforslag som hjælp.

09-07-2020 2 minutter Fagligt talt,   Foder,   Kronik