Annonce

Annonce

Annonce

Græs på en mark med solen over sig

Ausumgaard dyrker allerede 200 ha med græs, men øger arealet til 300 ha, når det nye anlæg bliver bygget. Foto: Colourbox

Første gårdanlæg til bioraffinering på økologisk landbrug

GUDP giver 14 millioner til bl.a. et gårdanlæg, der skal udvinde protein af græs. Anlægget skal bygges på Ausumgaard ved Struer, som er i gang med at omlægge produktionen til økologi.

Perspektiverne i at udvinde protein af græs er store. Bioraffinering spås at storme frem de kommende år og vil kunne bidrage til et mere bæredygtigt landbrug med flere græsmarker og mindre import af f.eks. soja.

Det GUDP-støttede projekt TailorGrass skal bidrage hertil med etablering af et gårdanlæg, der kan raffinere græsset. Gårdanlægget, der placeres på økologiske Ausumgaard ved Struer, bliver en prototype, og ambitionen er at bygge yderligere en håndfuld anlæg i den treårige projektperiode.

”Ved at bruge græs til proteinproduktion kan vi både undgå den store import af soja, opnå miljø- og klimafordele ved, at der bliver dyrket langt mere græs, og gøre det lettere at omstille planteproduktion til økologi,” siger projektleder Daniel Schou Jensen, R&D Engineering & Automation.

Ausumgaard dyrker allerede 200 ha med græs, men øger arealet til 300 ha, når det nye anlæg bliver bygget. På gården er allerede et biogasanlæg, og kombinationen af biogas og raffinering er en stor fordel, fordi restprodukter fra raffineringen kan afgasses inden de i sidste ende anvendes som gødning.

Vestjyllands Andel er partner i projektet og skal stå for forarbejdningen af det raffinerede produkt til foder til grise. Vestjyllands Andel er allerede langt i bestræbelserne på at udskifte soja i foderet med alternative råvarer, bl.a. søstjerner og muslinger.

Foruden ovenstående virksomheder bidrager SEGES med faglig rådgivning, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Flere artikler fra samme sektion

Økologisk landbrug har sin plads i naturen

LEDER: Som økologer har vi truffet et valg om at arbejde med naturen - ikke imod den.

29-05-2020 4 minutter Leder

Kandidatstuderende efterlyser landmænd med erfaringer i skovlandbrug

Carolina Yang søger kontakt til landmænd, som vil bidrage med deres erfaringer til hendes speciale om en landbrugsform, som vinder voksende indpas i Danmark.

29-05-2020 2 minutter Skovlandbrug

Fem ting du skal vide om livet på marken

Selvom man dyrker landbrugsjord, kan man sagtens skabe plads til et mangfoldigt dyre- og insektliv. Men det kræver, at man giver naturen lov. Bent Rasmussen fortæller i én af otte naturtalks fra Naturmødet, som DR har produceret, hvad han selv har gjort.

29-05-2020 6 minutter Biodiversitet