Annonce

Annonce

Græs på en mark med solen over sig

Ausumgaard dyrker allerede 200 ha med græs, men øger arealet til 300 ha, når det nye anlæg bliver bygget. Foto: Colourbox

Første gårdanlæg til bioraffinering på økologisk landbrug

GUDP giver 14 millioner til bl.a. et gårdanlæg, der skal udvinde protein af græs. Anlægget skal bygges på Ausumgaard ved Struer, som er i gang med at omlægge produktionen til økologi.

Perspektiverne i at udvinde protein af græs er store. Bioraffinering spås at storme frem de kommende år og vil kunne bidrage til et mere bæredygtigt landbrug med flere græsmarker og mindre import af f.eks. soja.

Det GUDP-støttede projekt TailorGrass skal bidrage hertil med etablering af et gårdanlæg, der kan raffinere græsset. Gårdanlægget, der placeres på økologiske Ausumgaard ved Struer, bliver en prototype, og ambitionen er at bygge yderligere en håndfuld anlæg i den treårige projektperiode.

”Ved at bruge græs til proteinproduktion kan vi både undgå den store import af soja, opnå miljø- og klimafordele ved, at der bliver dyrket langt mere græs, og gøre det lettere at omstille planteproduktion til økologi,” siger projektleder Daniel Schou Jensen, R&D Engineering & Automation.

Ausumgaard dyrker allerede 200 ha med græs, men øger arealet til 300 ha, når det nye anlæg bliver bygget. På gården er allerede et biogasanlæg, og kombinationen af biogas og raffinering er en stor fordel, fordi restprodukter fra raffineringen kan afgasses inden de i sidste ende anvendes som gødning.

Vestjyllands Andel er partner i projektet og skal stå for forarbejdningen af det raffinerede produkt til foder til grise. Vestjyllands Andel er allerede langt i bestræbelserne på at udskifte soja i foderet med alternative råvarer, bl.a. søstjerner og muslinger.

Foruden ovenstående virksomheder bidrager SEGES med faglig rådgivning, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Flere artikler fra samme sektion

Solskinsbonde lagrer kulstof i stor stil

Mens oksekødproduktionen dagligt må stå for skud i klimadebatten, går Hereford-kreaturerne på Eskelyst i Vejle stille og roligt rundt på deres græsgange, der binder flere klimagasser, end kreaturerne udleder.

28-02-2020 5 minutter Kødproduktion,   Miljø

Der skal flere økologiske læggekartofler i jorden

Landbrugsstyrelsen strammer op om økologiske læggekartofler. Det skal være sværere at få dispensation til at bruge ikke-økologiske læggekartofler fra 2021

27-02-2020 3 minutter Økologiregler,   kartofler

Plantebaseret firma søger danske producenter af grøntsager

Salget af økologiske måltidskasser hos Simple Feast er nu blevet så stort, at selskabet kan høste flere fordele ved at handle direkte med danske og svenske producenter af grøntsager.

21-02-2020 4 minutter Plantebaserede fødevarer