Annonce

Marienlysts marker er opdelt i 6 ha. store parceller ved hjælp af insektvolde anlagt i foråret 2019. Gården er vært for en markvandring om naturtiltag i december. Foto: Bent Rasmussen

Økologer brygger på nyt naturværktøj med hjælp fra satellitter

Landmændene skal have hjælp til at finde de løsninger, der er bedst for naturen på marken, lyder det fra Økologisk Landsforening i forbindelse med et igangværende projekt.

Selvom en del af naturdebatten i Danmark handler om at give den vilde natur mere plads, skal man ikke glemme den natur, der findes på og ved landbrugsmarken - den skal også styrkes, lyder det fra Økologisk Landsforenings (ØL) konsulent Bent Rasmussen, som barsler med et digitalt værktøj, der hjælper landmanden med naturtiltag. 

"Vi ved godt, at der skal prioriteres store sammenhængende naturområder, hvis biodiversiteten skal reddes, men landbrugsbedrifterne har selv mulighed for at gøre en aktiv indsats på de arealer, der afgræsses, og på de marker, hvor landmanden dyrker sine afgrøder," siger Bent Rasmussen.

Han arbejder med projektet 'Markernes naturpotentiale' og vil holde oplæg om det på Økologikongressen, der finder sted på Vingsted hotel og konferencecenter i Vejle, onsdag og torsdag d. 20.-21. november.

I projektet er man ved at udvikle et handlingsorienteret værktøj, der ved hjælp af satellitmålinger kan udpege for landmanden og naturforvaltere, hvor den enkelte landmand kan gøre den største forskel for naturen på bedriften.

Ifølge Bent Rasmussen, ØL, bruges der i dag alt for meget kostbar tid på at fastslå bedrifternes aktuelle naturstatus, i stedet for at rådgive om hvordan naturhensynet gennemføres i praksis.

"Der er talt og skrevet om landbrugsnaturen i årtier – det er på tide vi stopper snakken og gør noget i stedet," siger han.

Ud over at præsentere projektet og det nye værktøj på økologikongressen inviterer projektet på markvandring den 10. december på landbruget Marielyst ved Randers.

Det er en bedrift på 87 hektar, og ejeren har netop påbegyndt en økologisk omlægning. Samtidig har han fra begyndelsen valgt at implementere naturhensyn med i planlægningen af den fremtidige markdrift. 

Bent Rasmussen mener, at tilgangen giver "den perfekte mulighed" for at diskutere landbrugets naturhensyn, mens man står på marken. 

Projektet, der er støttet af Promilleafgiftsfonden, byder også på et afsluttende miniseminar for fagfolk den 3. december ved Horsens.

ØL har netop også offentliggjort sin nye naturpolitik, ‘Et landbrug i pagt med både klima og natur’, med 14 forslag til, hvordan naturen og biodiversiteten kan styrkes i landbrugsområderne, bl.a. ved at der sikres et minimum af permanente, udyrkede strukturer i agerlandet, at produktionen af vegetabilske proteinkilder opprioriteres, at der undervises mere i natur på landbrugsuddannelserne, og at der indføres en naturgaranti i økologiregelsættet.

Flere artikler fra samme sektion

ØL's bestyrelse om ny struktur i foreningen: »En nødvendig vej at gå«

De forskellige medlemsgrupper i Økologisk Landsforening skal sikres en mere ligelig repræsentation, lyder det fra bestyrelsen, der foreslår en ny struktur i foreningen.

26-01-2021 8 minutter Økologisk Landsforening

Holistisk afgræsning er et godt alternativt

FAGLIGT TALT: Holistisk afgræsning er godt for dyrene, lagrer kulstof, gør jorden mere frugtbar og giver biodiversitet med mange forskellige plantearter og blomster.

26-01-2021 3 minutter Fagligt talt,   Holistisk afgræsning

Konsulent: Økologer går glip af stor eksportmulighed

Kun meget få danske landmænd har fokus på det voksende marked for økologisk havre. Det er tankevækkende, at Danmark ikke har større eksport, mener økologikonsulent i Økologisk Landsforening.