Annonce

Annonce

Kødkvæg på en mark

En omstridt rapport om kødets klimabelastning trækkes nu tilbage for at gennemgå peer-review. Foto: Irene Brandt

Aarhus Universitet trækker kritiseret klimarapport tilbage

Rapporten om oksekødets klimabelastning i forhold til søde sager trækkes tilbage, fordi den ikke lever op til universitetets standarder.

Aarhus Universitet trækker nu sin omstridte rapport, der sammenligner okse- og kalvekøds klimapåvirkning i forskellige kostmønstre, tilbage. Det sker, efter at det er kommet frem, hvor meget erhvervsinteresser har påvirket rapporten, som blev udgivet i et samarbejde med DTU.

”I denne sag kan der stilles spørgsmål ved armslængden til erhvervsinteresser; bl.a. fordi erhvervspartnere har haft lejlighed til at give input og kommentarer under skrivning af rapport og pressemeddelelse. Det lever ikke op til de standarder, universitetet har omkring uafhængig forskning og god forskningsskik, og vi har derfor valgt at trække rapporten tilbage. Vi kan ikke leve med at sådanne forhold skaber tvivl i offentligheden om universitetets integritet og der vil nu blive strammet op på procedurerne. Da rapporten ikke lever op til vores normale standarder om armslængde, leverer vi de bevilgede midler fra Kvægafgiftsfonden tilbage.” siger Niels Halberg, direktør i DCA, Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

Rapporten blev flittigt omtalt i medierne, der lagde vægt på et af resultaterne, der lød, at nydelsesmidler som slik, alkohol og kaffe udgør en større klimabelastning end oksekød.

Den skal nu gennemgå uafhængig international bedømmelse ved et peer-review, hvor andre forskere læser den igennem og vurderer den.

Rektor: Kritisabelt forløb

I de seneste uger har Information afdækket, hvordan rapportens formuleringer og pressemeddelelsen om resultatet blev påvirket af Landbrug & Fødevarer (L&F), der bestilte rapporten og har stået for den overordnede projektledelse. 

I weekenden erkendte L&F at være gået for vidt og vil derfor tilbagebetale de 455.000 kr., som den havde modtaget af Kvægafgiftsfonden til at få rapporten udarbejdet. Aarhus Universitet vil også tilbagebetale penge til fonden.

Aarhus Universitets rektor, Brian Bech Nielsen, betegner forløbet som “kritisabelt”.

“Det giver slet ikke nogen mening at tale om uafhængighed her. Og et af adelsmærkerne ved universitetsforskning skal jo gerne være, at vi bedriver uafhængig forskning. Ellers mister vi troværdighed. Så det er en uacceptabel måde at håndtere den slags på,” sagde han til Information i fredags.

Han tilføjede, at forskningsmetoderne og resultaterne godt kan være “okay”, men at man ikke kan påstå, at rapporten var uafhængig.

Hos DCA står man da også ved resultaterne.

“Vi står fortsat inde for den gennemførte forskning og dens resultater, selvom den ikke har levet op til armslængdeprincippet. Den bedste måde at imødegå faglig kritik på, er ved at internationale forskere nu gennemgår metoder og resultater via peer review,” siger Niels Halberg i pressemeddelelsen.

Kritik af metoderne

Andre forskere har dog kritiseret rapportens metoder og vurderet, at den overdrev klimabelastningen fra nydelsesmidlerne. Blandt andet mener Jannick Schmidt, lektor ved Aalborg Universitet med ekspertise i livscyklusanalyser og fødevarer, at data for klimabelastningen fra fødevarer var “et stort sammenstykket kludetæppe” fra forskellige studier, der er baseret på vidt forskellige metoder. 

Også eksperter fra SDU og Københavns Universitet var kritiske over for metoden, som ligeledes anklages for at nedtone klimabelastningen fra okse- og kalvekød, fordi den indirekte arealanvendelse - når arealer ryddes for produktionen - ikke blev medregnet.

John Hermansen, der er seniorforsker emeritus på Aarhus Universitet og medforfatter til rapporten, forsvarede arbejdet med, at det var umuligt at lave en opdateret livscyklusvurdering på eksempelvis 30 produkter for det budget, som rapporten havde.

Flere artikler fra samme sektion

Det bliver nemmere at være småskalaproducent

Nye regler vil forbedre indtjeningsmulighederne for landets småskalaproducenter med direkte salg af æg og kyllinger .

03-07-2020 2 minutter Æg og fjerkræ

EU-politikere enige om at forlænge CAP'en

Forhandlingerne trækker ud, så politikerne er blevet enige om at forlænge den nuværende CAP - EU's fælles landbrugspolitik - med to år.

01-07-2020 1 minutter CAP,   EU,   Politik,   Tilskud

Fødevareminister: Vi kan godt betale nogle få ører mere for vores kød

Ny rapport fra Københavns Universitet viser, at brug af ansvarlig og afskovningsfri soja kun vil gøre kød- og mejeriprodukter marginalt dyrere end alternativet.

29-06-2020 2 minutter Foder,   Bæredygtighed