Annonce

Annonce

En Roundup-flaske står på nogle fliser

Regeringen har stadig en ambition om at foreslå et delvist pesticidforbud, men kan ikke give nogen tidshorisont. Foto: Tim Reckmann/flickr/CC BY NC 2.0

Regeringens pesticidforbud har lange udsigter

Det strider imod EU-reglerne at totalforbyde pesticider i haver og på offentlige fællesarealer. Miljøministeren undersøger et alternativ, men har endnu ingen tidshorisont.

Forslaget om at forbyde pesticider på offentlige fællesarealer og i private haver strider imod EU-reglerne. Det vurderer Miljø- og Fødevareministeriet, hvilket fremgår af et svar på et spørgsmål fra Venstres Jacob Jensen.

Til gengæld vurderer Miljø- og Fødevareministeriet, at der kan laves et delvist forbud, som ikke strider imod EU-reglerne. Tidshorisonten er dog uvis.

"Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at der inden for EU-reglerne kan laves et forbud mod brug af sprøjtemidler på såkaldt befæstede og permeable overflader på offentlige og private arealer. Disse overflader omfatter fx fliser, brosten og grusveje og lignende. Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at et sådant forbud kan laves med den begrundelse, at der på disse overflader er en særlig risiko for, at påførte sprøjtemidler kan havne i vandmiljøet og grundvandet.I det omfang at befæstede eller stærkt permeable overflader måtte ligge inden for eller grænse op til et BNBO-område (boringsnære beskyttelsesområder, red.), vil arealerne kunne omfattes af et forbud," svarer miljøminister Lea Wermelin.

Hun tilføjer, at kommunerne allerede i dag har hjemmel til at give påbud om, at sprøjtemidler ikke må anvendes på BNBO-arealerne, hvis anvendelsen udgør en fare for forurening af drikkevandet eller vandforsyningsanlæg. 

"Regeringen deler ambitionen om at indføre et forbud mod brug af sprøjtemidler på offentlige og private arealer, men det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at det vil være i strid med EU-reglerne at iværksætte et forbud som beskrevet i B 54," lyder det endvidere fra Lea Wermelin med henvisning til det oprindelige forslag om et totalforbud.

B 54-forslaget går på et "øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer".

Lea Wermelin oplyser i et andet svar til Radikales Zenia Stampe, at ministeriet er ved at afdække en række faglige elementer ved et delvist forbud, men at der er så mange uafklarede spørgsmål, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en tidsplan for, hvornår et evt. forslag vil kunne fremsættes.

I januar fastslog hun dog over for Politiken, at det ér hendes ambition at kunne fremsætte et forslag om et delvist forbud.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer