Annonce

Annonce

Annonce

En Roundup-flaske står på nogle fliser

Regeringen har stadig en ambition om at foreslå et delvist pesticidforbud, men kan ikke give nogen tidshorisont. Foto: Tim Reckmann/flickr/CC BY NC 2.0

Regeringens pesticidforbud har lange udsigter

Det strider imod EU-reglerne at totalforbyde pesticider i haver og på offentlige fællesarealer. Miljøministeren undersøger et alternativ, men har endnu ingen tidshorisont.

Forslaget om at forbyde pesticider på offentlige fællesarealer og i private haver strider imod EU-reglerne. Det vurderer Miljø- og Fødevareministeriet, hvilket fremgår af et svar på et spørgsmål fra Venstres Jacob Jensen.

Til gengæld vurderer Miljø- og Fødevareministeriet, at der kan laves et delvist forbud, som ikke strider imod EU-reglerne. Tidshorisonten er dog uvis.

“Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at der inden for EU-reglerne kan laves et forbud mod brug af sprøjtemidler på såkaldt befæstede og permeable overflader på offentlige og private arealer. Disse overflader omfatter fx fliser, brosten og grusveje og lignende. Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at et sådant forbud kan laves med den begrundelse, at der på disse overflader er en særlig risiko for, at påførte sprøjtemidler kan havne i vandmiljøet og grundvandet. I det omfang at befæstede eller stærkt permeable overflader måtte ligge inden for eller grænse op til et BNBO-område (boringsnære beskyttelsesområder, red.), vil arealerne kunne omfattes af et forbud,” svarer miljøminister Lea Wermelin.

Hun tilføjer, at kommunerne allerede i dag har hjemmel til at give påbud om, at sprøjtemidler ikke må anvendes på BNBO-arealerne, hvis anvendelsen udgør en fare for forurening af drikkevandet eller vandforsyningsanlæg. 

“Regeringen deler ambitionen om at indføre et forbud mod brug af sprøjtemidler på offentlige og private arealer, men det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at det vil være i strid med EU-reglerne at iværksætte et forbud som beskrevet i B 54,” lyder det endvidere fra Lea Wermelin med henvisning til det oprindelige forslag om et totalforbud.

B 54-forslaget går på et “øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer”.

Lea Wermelin oplyser i et andet svar til Radikales Zenia Stampe, at ministeriet er ved at afdække en række faglige elementer ved et delvist forbud, men at der er så mange uafklarede spørgsmål, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en tidsplan for, hvornår et evt. forslag vil kunne fremsættes.

I januar fastslog hun dog over for Politiken, at det ér hendes ambition at kunne fremsætte et forslag om et delvist forbud.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer får ikke forskud på støttekroner, som hænger fast i udskældt it-system

Økologisk Landsforening undrer sig over, at det ikke er muligt for Landbrugsstyrelsen at trække sagerne ud af it-systemet og behandler dem manuelt, så økologerne kan få deres penge hurtigere.

01-04-2020 4 minutter Tilskud

Økologer lufter utilfredshed med klimapartnerskabet: Vi fandt ikke en fælles vision

Økologisk Landsforening, der var en del af Klimapartnerskabet for Fødevarer og Landbrug, undsiger nu flere af partnerskabets klimaanbefalinger.

01-04-2020 5 minutter Klima,   Økologisk Landsforening,   Politik

Landbrugsstyrelsen forlænger deadline, men kritikere påpeger stadig fejl

COVID-19, massiv kritik og flere store it-nedbrud får Landbrugsstyrelsen til at forlænge årets ansøgningsrunde til den 1. maj.

31-03-2020 3 minutter Tilskud