Annonce

Annonce

Annonce

Når Sustainable Bio Solutions anlæg i Kliplev er færdigt, vil der være tre biogaslinjer med i alt 12 reaktortanke. En af disse linjer kan blive økologisk, hvis der er landmænd nok, der vil levere husdyrgødning, i området. Foto: Sustainable Bio Solutions

Biogasanlæg søger økologer

Et nyt stort biogas- anlæg i Kliplev vil etablere en økologisk linje, men mangler leverandører, for at det kan lade sig gøre.

Sønderjylland er højborg for økologisk mælkeproduktion, og potentialet for en økologisk linje på et nyt biogasanlæg i Kliplev burde derfor være på plads. Det afhænger imidlertid af, om flere økologer i området melder sig og tegner en leverandørkontrakt med anlægget. Lige nu mangler direktør Lars Byberg, Sustainable Bio Solutions, 150.000 ton økologisk gylle og dybstrøelse.

"Vi håber at få yderligere 10-12 økologiske mælkeproducenter med i leverandørkredsen. Vi er så langt i planlægningen nu, at vi i løbet af de næste måneder skal afgøre, om den tredje linje kan blive økologisk. Jeg håber det," siger Lars Byberg.

I første omgang er det gylle og dybstrøelse, anlægget skal bruge for at starte produktionen op. I næste runde vil det også kunne modtage kløvergræs og andre plantebiomasser. Til den tid vil økologiske planteavlere kunne blive leverandører og bytte f.eks. kløvergræs for biogasgylle. Anlægget betaler 30 kr. pr. ton dybstrøelse, mens gylle afregnes efter indhold af tørstof.

Forsinket af corona

Arbejdet med at rekruttere leverandører er blevet forsinket af coronapandemien og forsamlingsforbuddet, men direktør Lars Byberg håber, det snart bliver muligt at afholde de planlagte informationsmøder for landmænd. I ØkologiRådgivning Danmark hilser biogaskonsulent Michael Tersbøl intentionerne om en økologisk linje på anlægget i Kliplev velkomne. Han opfordrer til samarbejde med rådgivningstjenesten for at nå i mål med ambitionerne.

"Økologer og biogasanlæg har brug for hinanden - det viser nye rapporter fra både SEGES og Økologisk Landsforening – men ofte mangler der et forum for at tale til bunds om muligheder og barrierer. Jeg vil opfordre til at inddrage de lokale rådgivningstjenester i arbejdet med at samle økologiske leverandører og andre interesserede landmænd. Vi kan være bindeleddet. Vi kender de økologiske regler, og vi kender bedrifterne, biomasserne og behovet for gødning," lyder hans opfordring.

Michael Tersbøl peger på, at såvel klimaproblematikkerne på husdyrbrug som arbejdet med at udfase konventionel husdyrgødning gør det mere aktuelt end nogensinde for økologiske landmænd at samarbejde med biogasanlæg.

"Der er udsigt til, at biogasgylle allerede fra 2023 får en højere status end rå, konventionel husdyrgødning, og økologiske planteavlere vil derfor i stigende grad efterspørge afgasset gylle. For økologiske kvægbrugere er det klimadagsordenen og stigende krav fra mejerierne om klimaindsatser, som er udfordringen men også motivationen til at indgå i dialog med biogasanlæggene," siger Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark.

Flere artikler fra samme sektion

Ægproducenters økonomi på ny nedtur

Igen i 2020 faldt de økologiske ægproducenters dækningsbidrag. Økologiske æg er for billige, og lav notering levner ikke plads til udvikling af produktionen, lyder det fra udvalgsformand.

12-04-2021 3 minutter Æg og fjerkræ,   Økonomi

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd