Annonce

Selv om økologiske grise fravænnes relativt sent, løser det ikke alene problemet med fravænningsdiarre. En kortlægning af smittepresset i økologiske svinebesætninger viser, at der er et bredt udsnit af alvorlige sygdomme på alle årstider, og at diarre kan være forårsaget af vidt forskellige smitstoffer.

Godt management skal erstatte zink i 2022

Der er ikke udsigt til et nemt quick fix, når svineproducenter i 2022 skal undvære medicinsk zink som middel mod fravænningsdiarre.

Medicinsk zink skal udfases, og spørgsmålet er naturligvis, om der findes et mere miljøvenligt alternativ for svineproducenter, der slås med fravænningsdiarre i besætningen.

Et nyt notat fra SEGES med titlen 'Økologisk griseproduktion uden zink' konkluderer, at producenterne ikke skal sætte næsen op efter, at der kommer et nyt vidundermiddel på markedet, som kan erstatte zink 1:1. Sandsynligheden for, at det sker, er lille, står der ordret på første side i notatet, der er udarbejdet af Tove Serup og Svend Haugegaard.

En pilottest med p-fenol (tannin/garvesyre) har ikke vist effekt på forekomsten af diarre. Foreløbige resultater med tilsætning af fem procent tang til foderet viser tendens til fastere gødning men ikke til bedre foderoptagelse, og der foreligger ikke endelige resultater af forsøget endnu. Tilbage er, at svineproducenterne forbedrer management omkring grisene, for det kan lade sig gøre at opdrætte svin uden brug af zink, konstaterer eksperterne i notatet. Den enkelte skal blot selv finde vejen, for det har ikke i praksis været muligt at lave en opskrift, som virker i alle besætninger.

Årsagerne til diarre hos grise er utallige og komplekse, og det er formentlig en af grundene til, at det, der virker i én besætning, ikke nødvendigvis virker i andre. Én konkret anbefaling er der dog til alle: vaccinèr søerne mod E. coli og tarmbrand og mod ødemsyge, hvis denne findes i besætningen.

Har notatet ikke opskriften på zink- og diarrefrie grise, indeholder det dog en lang liste over tiltag, man kan lade sig inspirere af, hvis man går i gang med at opruste på management. De stammer fra interview med producenter og spænder fra stressfri håndtering ved fravænning over godt grovfoder og forlænget dieperiode til accept af en lavere produktivitet omkring fravænning, for blot at nævne nogle få.

Notatet er baseret på tre projekter, der arbejder med udfasning af veterinært zink: Kortlægning af smittepres i økologisk griseproduktion, Organic Plus samt Tang.nu.

Flere artikler fra samme sektion

ØL's bestyrelse om ny struktur i foreningen: »En nødvendig vej at gå«

De forskellige medlemsgrupper i Økologisk Landsforening skal sikres en mere ligelig repræsentation, lyder det fra bestyrelsen, der foreslår en ny struktur i foreningen.

26-01-2021 8 minutter Økologisk Landsforening

Holistisk afgræsning er et godt alternativt

FAGLIGT TALT: Holistisk afgræsning er godt for dyrene, lagrer kulstof, gør jorden mere frugtbar og giver biodiversitet med mange forskellige plantearter og blomster.

26-01-2021 3 minutter Fagligt talt,   Holistisk afgræsning

Konsulent: Økologer går glip af stor eksportmulighed

Kun meget få danske landmænd har fokus på det voksende marked for økologisk havre. Det er tankevækkende, at Danmark ikke har større eksport, mener økologikonsulent i Økologisk Landsforening.