Næringsstoffer

Restprodukter er afgørende for, at man kan få mere økologi

Have-parkaffald og kildesorteret husholdningsaffald er nogle af de restprodukter, økologer sætter deres lid til som erstatning for konventionel husdyrgødning. Mængden af disse recirkulerbare produkter rækker imidlertid ikke alene, hvis økologien skal vokse til 25 pct. i 2030.

07-01-2022 3 minutter Recirkulering,   Næringsstoffer

Landmænd: Gødning af madaffald skal være rent

Økologiske planteavlere står i et dilemma. De har brug for næringsstofferne i husholdningsaffald og andre recirkulerede restprodukter, men rester af plast og risiko for indhold af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer bekymrer.

11-11-2021 4 minutter Recirkulering,   Næringsstoffer

Efterafgrøder kan redde grøntsagsmarker fra kulstoftab

Efterafgrøder er uundværlige, hvis man ønsker at bevare jordens kulstofindhold i et grøntsagssædskifte. Hos Skiftekær Økologi på Tåsinge har man i flere år haft held med at etablere efterafgrøder i grøntsagerne.

09-11-2021 7 minutter Efterafgrøder,   Næringsstoffer,   Planteavl

Kalder økologien på human urin, spildevandsslam og husholdningsaffald?

KRONIK: Ifølge forskere er det svært at finde noget at bekymre sig om mht. tungmetaller, andre uønskede stoffer og jordens frugtbarhed, men hvad tænker forbrugerne om recirkulering fra samfundet?

24-09-2021 3 minutter Kronik,   Næringsstoffer

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning

Økologer skærper gødningskravene

Fra gødningsåret 2022/2023 kommer der nye skærpede grænser for, hvordan økologerne må anvende ikke-økologisk husdyrgødning. Det er et resultat af et målrettet arbejde fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

18-06-2021 3 minutter Næringsstoffer

Øko-landmænd ser ukrudt, mens rådgivere ser N-mangel

Spørger man økologiske landmænd, hvad der begrænser deres mark-udbytter, siger de fleste ukrudt, men ukrudt kan skyldes mangel på gødning og et langsigtet sædskifte, der håndterer det, viser spørgeundersøgelse blandt landmænd og rådgivere.

16-06-2021 4 minutter Næringsstoffer,   Planteavl

Beriget kompost skal gøde vårbyg

Projekt forsøger at give fynsk have-parkkompost mere gødningskraft med tang, kløvergræs og grøntsagsrester.

08-06-2021 3 minutter Kompostering,   Næringsstoffer

Økologer advarer: Skrappere øko-krav kan føre til dødsspiral

Grænsen for, hvor stor en andel konventionel gylle, der må bruges af økologer, sænkes snart. Det er flere økologiske planteavlere utilfredse med. Økologiforeninger står fast på, at det konventionelle input skal reduceres.

25-05-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Politik

Forrige Side 1 af 6 Næste